Wp/zgh/ⴰⵙⴼⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⴼⵉ
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴽ ⴳ ⵓⵙⴼⵉ

ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ, ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ 282,227 ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰ ⵏⴱⴹⵏ ⵜⵜ ⵉⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵏ ⵙⴳ 1488 ⴰⵔ 1541.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ''ⴰⵙⴰⴼⵉ'' ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳ ''ⴼⴼⵉ'', ⵣⵄⵎⴰ estuary ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵎⵍⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ.