Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ
ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (1989-2009)

ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (Coefficien de Jini ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ) ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴳⵍⴰ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵖⴼ ⵉⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵎⵔⵏⵉ ⵜ ⵓⵎⵙⵎⴽⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢ ⴽⵓⵔⴰⴹⵓ ⵊⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912.[1]

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴳⵔ "0" ⴷ "1" (ⵏⵖ "0" ⴰⵔ "100"). "0" ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴽⵛⴰⵎⵏ, ⴰⵎⴰ "1" ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵇⵉⵎⵏ ⵡⵢⵢⴰⴹ ⴱⵍⴰⵛ. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 0,25 ⴷ 0,6 (ⴳⵔ 25 ⴷ 60 ⴳ 0 ⴰⵔ 100).

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵛⵎ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ 0.2, ⴰⵎ (ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ, ⵙⵓⵡⵉⴷ, ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⵜⵛⵉⴽ…). ⴰⵎⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵔⴰ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ 0,6 ⴰⵎ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⴳⵡⴰⵜⵉⵎⴰⵍⴰ, ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. [1] ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ.