Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ Republika e Shqipërise) . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ. ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ.

ⴰⵙⴳⴷ

Albanian census 2011
Islam
  
57%
Undeclared
  
14%
Catholic Christianity
  
10%
Eastern Orthodox
  
7%
Others
  
5.5%
Atheism
  
2.5%
Bektashi Islam
  
2%
Other Christian
  
0.2%

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, 58.79% ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵜ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵕⵕⵓⵎⵢⴰ ⵙ 17.06% ⵙⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ 24.29% ⵙⴳ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵖⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⴳⴷ.[1]


  1. Template:Cite web