Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: shqip) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⵔⵓⴼⵉⵢⵉⵏ. ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵜⴰⴳⵡⵉⴳⵜ, ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⴽⵓⵎⴱⵉⵏ, ⴷ ⵜⵟⵓⵙⴽⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴰⵙⴻⵙⵎⵍ[edit]

ⴰⵔⵔⵓⴷⵓ ⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍ[edit]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit]

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[edit]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[edit]

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ[edit]

ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵏ[edit]

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ[edit]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[edit]