Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Congrès mondial amazigh) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ), ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⴰⵙⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ