Wp/zgh/ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (CMA)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Congrès mondial amazigh) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ (ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ), ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵜⴰⵙⵖⵍⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴹⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.