Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴷ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵉ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵓⵏⵉⵎⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏⵖ ⴰⵡⵏⵖⵓ "ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ". ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵔ, ⴽⵓ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵓⵏⵉⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ