Jump to content

Wp/wls/'Uvea mo Futuna 'Uluaki

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wls
Wp > wls > 'Uvea mo Futuna 'Uluaki

Ko 'Uvea mo Futuna 'Uluaki (i te fakafalani Wallis et Futuna Première) ko te higoa aia o te televisio mo te lātio o 'Uvea mo Futuna.

Ko he pilo gaue i 'Uvea mo Futuna o te sosiete fai televisio fakapule'aga o Falani ko France Télévisions.

Hisitolia

[edit | edit source]

Lātio

[edit | edit source]

Ne'e 'avahi te lātio o 'Uvea mo Futuna i te 'aho 31 o Malesio 1979, hili te 'u tālaga a te pule'aga falani, Lavelua Tomasi Kulimoetoke mo te televisio FR3.

Ne'e 'uluaki higoa mu'a ko te Latio FR3 o 'Uvea mo Futuna pea ne'e 'uluaki gaue ai:

 • Jean Claude Michelot (pule gaue),
 • Jean Claude Gautier (pule o te pilo)
 • Jacques Barret (kumi logo)
 • Lusia Kavakava (talalogo faka'uvea)

I tona kamata i te ta'u 1979, ne'e hola fā pe i te 'aho te fakaha'ele o te lātio pea ne'e lahi tāfito ko te 'u fakamatala ne'e fai i te 'atu kolo o 'Uvea. Pea ne'e toe fai mo he talalogo i te lea fakafalani pea i te lea faka'uvea.

I te 'aho 31 o Tesepeli 1982, ne'e fetogi leva te higoa o te lātio ki te RFO 'Uvea mo Futuna, o mulimuli ki te higoa ne'e fili ki te 'atu pilo gaue o te televisio mo te lātio i te 'atu motu mo telituale o Falani mama'o.

I te 'aho 30 o Novepeli 2010, ne'e toe fetogi te higoa o te fale ki te 'Uvea mo Futuna 'Uluaki.

Televisio

[edit | edit source]

I te 'aho 29 o Sulio 1986, ne'e 'avahi ai te televisio e te RFO i 'Uvea pea lanu te televisio.

Ne'e fai te 'uluaki talalogo televisio i te 'aho 9 o Aukusito 1990 e Lusia Kavakava.

Ne'e hoki kamata fakaha'ele te televisio i Futuna i Tesepeli 1994.

Ne'e ko te atu polokalama ne'e mole fai i 'Uvea mo Futuna ne'e mai i te feleti vakalele mai Tahisi o kaku ki tona tuku fakahagatonu mai Falani i te satelite i Maio 1995.

I te 'aho 1 o Fepualio 1999, ne'e fetogi leva te higoa o pilo gaue ki te Tele 'Uvea mo Futuna, o mulimuli ki tona fai i te 'atu motu o Falani mama'o.

I te 'aho 9 o Sulio 2004, ne'e liliu leva te fale fai televisio o Falani mama'o ko he koga o te sosiete faitelevisio fakapule'aga ko France Télévisions.

I te 'aho 30 o Novepeli 2010, toe fetogi te higoa ki 'Uvea mo Futuna 'Uluaki 'uhi ko te kua fakaha'ele o te televisio 'uto hila (TNT).

I te lākaga nei, e taki te pilo o te 'Uvea mo Futuna 'Uluaki e:

 • Nopeleto Ta'ofifenua, pule o te fale gaue, talu mai te 'aho 1 o Sunio 2020
 • Telesia Vaivaikava, pule o te pilo talalogo, talu mai te 2020
 • Malia Nive Kulikovi, pule o te fale lātio, talu mai te 2021

Polokalama

[edit | edit source]
 • Talalogo i te lea fakafalani, faka'uvea pe fakafutuna
 • Agaaga tu'u o te lagi
 • Felave'i
 • Filifaiva
 • Talanoa
 • Manatu'i
 • Mafoata

Faka'iloga

[edit | edit source]

Ko te pāki faka'iloga 'aeni o te televisio o 'Uvea mo Futuna 'Uluaki talu te ta'u 2018:

Nūmelo

[edit | edit source]

Lātio

[edit | edit source]

E kita lava fakalogo ki te lātio o 'Uvea mo Futuna 'Uluaki i te 'u nūmelo FM 'aeni:

 • 89,0 MHz / 90,0 MHz (Sigave)
 • 91,0 MHz (Alo)
 • 100,0 MHz (Mua / Hahake)
 • 101,0 MHz (Hihifo)

Televisio

[edit | edit source]
 • I te TNT, e kita ma'u ai te 'Uvea mo Futuna 'Uluaki i te nūmelo 1.
 • I te satelite, e kita ma'u ai i te NSS 9 i te nūmelo 177° Uesite

Ko te 'u pāsina neti 'aeni o te 'Uvea mo Futuna 'Uluaki:

Tu'asila

[edit | edit source]

E tu'u te fale televisio mo lātio o 'Uvea mo Futuna 'Uluaki i Matala'a i te kolo o 'Utufua i Mu'a ('Uvea).

Matapuna

[edit | edit source]