Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ

ⵜⴰⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴰⵙⵜⴰⵍⴰⵏⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⵏⵢⵓⵏⵉⵜ ⵙ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ :espanol) ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴽⴰⵙⵜⴰⵍⴰⵏⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵒⵒⴰⵏⵢⵓⵏⵉⵜ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵔⵜ ⵏⵙⴱⵍⵢⴰⵓⵏ. ⵎⴰⵛⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴳⵉ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵒⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⵔⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵛⵉⴳⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵔ ⵜⵢⵓⵔⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵉⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵒⴰⵏⵢⴰ