Wp/tzm/ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ ⴷ ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵏⵏⵙ

ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ (sintel ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⵏⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010, ⵜⴼⵔⵙⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ.

ⴰⴱⴰⵜⵔⵓⵔ ⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ
ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵜⴰⵍ