Wp/tzm/ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ
ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ (big Buck bunny ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008 ⵖ ⵎⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴼⵔⵙⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ[edit | edit source]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵉⴳ ⴱⴰⴽ ⴱⴰⵏⵉⵢ

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵣⵖ ⴰⵙⴰⵔⵓ[edit | edit source]