Wp/tzm/ⵙⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ

ⵙⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵜ ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ صلاح الدين يوسف الأيوبي ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1138, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1193 ⴷ ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵙⵜⵉⵜ ⵜⴰⵢⵢⵓⴱⵉⵜ ⵉⵏⴱⴹ (ⵉⵃⴽⵎ) ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1169 ⴰⵔ 1250 ⵢⵔⵏⴰⵏ ⵜⵃⴽⵎ ⴷⴳ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵙⴳ 1174 ⴰⵔ 1260. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵢⵓⵔⵔⴰⵏ ⵢⵉⵔⵓⵛⴰⵍⵎ ⵉ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1187 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ 90 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵃⴽⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵢⵏ ⴼⵍⵍ ⴰⵙ. ⵢⵓⵙⴼ ⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⴰⵢⵓⴱ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⴰⴽⵔⵉⵜ ⴰⵔ ⵓⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵊⵍⴰ