Jump to content

Wp/tzm/ⵎⴰⵍⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⴰⵍⵉ


ⵎⴰⵍⵉ
Mali
Bandiere Emblem
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ , ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵖⴷ , ⵢⴰⵜ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ
ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ : Un peuple , Un but , Une foi
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ / ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵕⴰⵀⵉⴱ ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⴽⵉⵜⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵓⵔⵖ , ⵢⵓⵔⴰⵏⵢⵓⵎ , ⵜⵉⵙⵏⵜ
ⴰⵏⵣⵡⵉ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 1,240,192 ⴽⵎ²
Intal mont {{{superficieordin}}}°
% ⴰⵎⴰⵏ %
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ}}} ab.
Intal mont {{{popolazionordin}}}°
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ
ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ
Fuseau horaire
Densitât {{{popolaziondensitât}}} ab./km2
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
Consum energjie kWh/ab.
Variis
ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ {{{ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ}}}
ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ {{{ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ}}}
Plache automobilistiche
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜ


ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 1.240.000 ⴽⵎ² , ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ 15 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ , ⴷ ⴳⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ , ⴷ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ . ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⴳⵉⵙ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ . ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴼⵓⵍⴰ ⴼ ⵜⴰⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ (ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ) . ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵎⴰⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⴳ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵔⵖ ⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏⵢⵓⵎ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ .