Jump to content

Wp/tzm/ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ: ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⴽⵉⴱⵉⴽ
ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ
ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴽⵓⵜ-ⴷⵉⴼⵡⴰⵔ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵍⵡⵉⵣⵢⴰⵏⴰ ⴷ ⵎⴰⵢⵏ ⵖ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ: ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ , ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ , ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ , ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴷ , ⵓⵇⵢⴰⵏⵓⵙⵢⴰ
Astay n tawja
Asngl Amddud:
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ: ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ , ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ , ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ , ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ , ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ , ⴽⵓⵜ-ⴷⵉⴼⵡⴰⵔ , ⴷ 24 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ
Isngal n tutlayt:
ISO 639-1: fr
ISO 639-2: fre
fra
frefra
ISO 639-3: fra
IETF FRA

ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜ (ⵜⵓⵙⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ). ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⴽⵉⴱⵉⴽ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴰⵡⴷ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 75 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵜⵜ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵎⴰⵍⵉ, ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ, ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ...

ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

[edit | edit source]

ⵎⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴽ? Comment t'appelles-tu? ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵣⴷⵖⴷ? où habites-tu? ⵎⴰⵖ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⴼⵙⵜⵉⴷ? pourquoi es-tu silencieux? ⵎⵛⵃⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ? quelle heure est-il? ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵔⵉⴷ? que veut-tu? ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⴼⵉⴳⵉⴳ? sais-tu où se situe Figuig? ⵜⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ ⵙ ⵎⵔⵣⵓⴳⴰ? veut-tu que nous partions à Merzugua? ⵉⵙ ⴷⵊⵓⵏ ⵜⴷⴷⵉⴷ ⵙ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ? es-tu déjà allé en France? ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴽ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰⵖ? qui t'a dis cela?