Wp/trs/Yanj sìnìn-in

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | trsWp > trs > Yanj sìnìn-in
Jump to navigation Jump to search


¡Wà nìn guxumáan rèh!

Riyaan yanj nánj gàhwe gàrà wee rèh gàchrùn rèh «nánj nình-in»/«tnánj nình-in». Riyaan yanj nan gàhwe gàchrùn rèh dah ahmiin nej dugwíh mmàn Xumanh Li, Xumanh Nìko, Taj Yaj-a, Duhwa Dawèe-e, Ta Stune ngà ahngóo nej xumanh nìkòh dugwih ahmiin. Ráj suun yúnj nugwanh «Snahánj nình-in» ngàa ahmiin yúnj xihí si-nùgwành néh dadinh wej wwin nugwanh nná doj, sanìn gàhwe gàrà suun rèh si-xùgwi si-nùgwành rèh hyaj si nìnìn dugúhnàj néh Snahánj nɨ̀nh-ɨ hngò hngò xumanh-an.

Dahwí rèh gàrà dahngah ruwáa rèh sisì daranh yanj gàchrùn rèh nìn saa dùhwè tahuu-u gàwin man riyaan daranh néh.

Gàhwe gàrà xinaa ràhyànj doj nej sóh nìkàj yuhunj suun nan dah gàchi nìta Wikipediáa Snahánj nình-in sisì gàchrùn néh hngò nánj xxi yanj. Si sàh garáj xinaa nej sij nìn daranh nej yanj ahmiin xihí si-nùgwành néh gàchìn man riyaan Wikipediáa nan.

Xìhì si hngò saa ráj wee Wikipédia wwin yanj nan nìn, daranh nej yanj gàchrùn rèh nìn dahwi man gàxìhì man ngà [[Wp/trs/Si-xùgwi yanj]]. Dàj rúh, hngò yanj ahmiin xihí «Xumanh Li» nìn, dahwi man gùhnàj man Wp/trs/Xumanh Li. (Riyaan Wikipédia nìn, si-xùgwi man gàwin [[trs:Snahánj nình-in]])

«Achiín nìhyaj yúnj riyaan daranh nej-e rèh gàchrùn nej-e rèh gàhì yanj dah ngàa nìn garáj xinaa ràhyànj doj nej sóh nìkàj yuhunj Wikipédia gàchi nìta Wikipedíaa Snahánj nình-in».

2 Daranh yanj
Daranh yanj

Daranh categoríya

Nuvola apps kcoloredit.png
Xiyaán Duhwi

Snahánj nình-in - Tnánj nình-in - Xumanh-an - Akwej -

Gnome-globe.svg
Si digihyúun xugwì-i

Amérika - Europa - Asia - Áfrika -

Nuvola apps bookcase.svg
Snáhànj-an

Snahánj nình-in - Snahánj stila - Snahánj duhwì-i - Snahánj rahyanh-an -

P religion world.svg
Si-nùgwành Yahanj-an

Cristianismo - Judaísmo - Protestantismo - Iglesia Católica - Animismo  - Budismo -

Nuvola apps kmines.png
Suun nìkàj sùn-un

Makaá - Xiyaán Rahyanh-an - Perú - Alemania - China - Brasil -

Nuvola apps bug.png
Kij-i

Xataj-a - Xune - Xukwa - Dalee-e - Matsɨ-ɨ - Xuchee-e - Déhlòj-o - Gwáyu - Xuwe - Xato - Xutaj - Xilu -

Nuvola apps kalzium.svg
Si digihyúun

Historia - Ciencias - Química - Física - Biología - Geología - Astronomía - Empresas - Comercio - Economía -

Nuvola apps atlantik.png
Suun dukuu-u

Charrería -  - Fútbol - Béisbol - Boxeo - Baloncesto - Tenis - Bowling -

Wikipedia en otros idiomas
Wikipedia en otros idiomas americanos
Wikipedia en otros idiomas