Jump to content

Wp/sma/Våhkoe

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sma
Wp > sma > Våhkoe
Våhkoebiejjieh
Måanta
Dæjsta
Gaskevåhkoe
Duarsta
Bearjadahke
Laavadahke
Aejlege

Våhkoe (jïllh vahka) lea tjijhtje biejjiej baelie. Våhkoen biejjieh leah måanta, dæjsta, gaskevåhkoe, duarsta, bearjadahke, laavadahke jïh aejlege.

Dïhte artihkele lea ståamhpe. Dån maahtah viehkie Wikipedije jïh vijriedidh artihkelem.