Wp/rif/Muḥemmed Cikri

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > Muḥemmed Cikri
Jump to navigation Jump to search

Muḥemmed Cikri (s Taɛrabt: محمد شكري , s Tefransist: Mohamed Choukri) d amyaru d Amaziɣ yura ungalen s Taɛrabt. Muḥemmed Cikri ilul di 15 Yulyuz 1935 di Ayt Ciker, di temnaḍt n Nnaḍur, di Arrif. Immut di 15 Nuwanbir 2003.

Deg wakud n laẓ di Arrif, tawacunt nnes terwel ɣer Tanja. Baba-s ttuɣa-t d askayri iccat tarwa nnes d tmeṭṭuḍṭ nnes.

Muḥemmed Cikri umi iẓṛa manaya irwel zi taddart nnes, ibda ikkal itnus di zzenqt mani ttuɣa i tacer min ɣa yecc, mani itettar nigh iznuza taḥcict.

Arami itwaṭṭef di tkurmut (leḥbes) umi ttuɣa ghar-s 20 iseggusa, isselmed as ijn uneḥbus tira n Taârabt.

Yura aṭṭas n idlisen zag-sen Aghrum Ḥafi. Adlis nni itwasughel ghar 40 n tutlayin. Aghrum Ḥafi itwagdel deg Umeṛṛuk deg wakud n Ḥasan wiss 2.

Di 15 Nuwanbir 2003, immut Muḥemmed Cikri di usganfu aserdas di Aṛbaṭ.

Tizdayin n Internet[edit | edit source]