Jump to content

Wp/nog/Казакстан

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Казакстан
Казакстан
Казакстаннынъ байрагы Казакстаннынъ гербы
Халк саны 19 715 182 (2022)
Майданы 2 724 902 км²
Бас каласы Астана
Тили Казак тили
Президенти Касым-Жомарт Токаев
Валютасы Тенъге
Телефон коды +7
Интернет домены .kz

Казакстан (каз. Қазақстан) – Евразиядынъ орталыгында орынласкан кырал.

Географиясы[edit | edit source]

Майданы – 2 724 902 км². Майданы бойынша сав дуныяда тогызыншы, СНГ-де экинши орында. Халк саны 19 715 182 аьдем. Казакстан 17 область эм 3 калага боьлинген. Каспий тенъизи, Тоьменги Эдил бойы, Урал, Сибир, Кытай эм Орта Азия ортасында орынласкан. Казакстан керуьв якта Россия ман, куьнтуварда Кытай ман, алды якта Оьзбекстан, Кыргызстан эм Туьркпенстан ман шеклеседи. Республикадынъ куьнтувардан куьнбатарга дейим узынлыгы 2963 км, керуьв яктан алды якка 1652 км. Сав дуныядагы тенъизге йолы йок энъ уьйкен Республика. Бас каласы – Астана.

Туьзилиси[edit | edit source]

Казакстан 3 кала эм 17 областке боьлинген.

1 Абай области
2 Акмола области
3 Актоьбе области
4 Алматы области
5 Атырав области
6 Етисув области
7 Жамбыл области
8 Караганды области
9 Керуьв Казакстан области
10 Костанай области
11 Куьнбатар Казакстан области
12 Куьнтувар Казакстан области
13 Кызылорда области
14 Манъгыстав области
15 Павлодар области
16 Туьркистан области
17 Улытав области
18 Алматы каласы
19 Астана каласы
20 Шымкент каласы

Халкы[edit | edit source]

Этникалык туьзилиси[edit | edit source]

Миллет Халк саны %
1 Казаклар 13 497 891 70,35
2 Орыслар 2 981 946 15,54
3 Оьзбеклер 614 047 3,20
4 Украинлар 387 327 2,01
5 Уйгырлар 290 337 1,51
6 Немислер 226 092 1,17
7 Татарлар 218 653 1,13
8 Азербайджанлар 145 615 0,75
9 Каьрислер 118 450 0,61
10 Туьрклер 85 473 0,44