Wp/nog/Евразия

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Евразия
Евразия

Майданы 53,6 млн км²
Халк саны 5,349 млрд аьдем (2019)
Халктынъ койылыгы 99,79 аьд./км²
Кыраллары 94
Тиллери Евразия тиллери
Саьатлык поясы UTC±0-ден UTC+12-ге дейим

Евразияер шарындагы алты материктинъ энъ уьйкени. Майданы — 53,6 млн км², куры ердинъ 36 % майданын курайды. Халк саны — 5,349 млрд аьдем. (1 шилле 2019 й.), ердинъ халк санынынъ 70 %-ын курайды.

Атынынъ шыгувы[edit | edit source]

Басында дуныядынъ энъ уьйкен континентине аьр туьрли атлар берилгенлер. Александр Гумбольдт «Азия» атавы ман савлай Евразияды атаган. Карл Густав Ройшле 1858 йылы «Handbuch der Geographie» деп аталган китабинде «Doppelerdtheil Asien-Europa» деген терминди пайдаланган. «Евразия» деген терминди энъ биринши кере 1880-ши йыллары геолог Эдюард Зюсс кулланган.