Wp/nog/Арслан

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Арслан
Арслан
Домен: Эукариотлар
Патшалык: Айванлар
Тип: Хордалылар
Класс: Эмизуьвшилер
Отряд: Йырткышлар
Аьел: Мысыклылар
Тукым: Пантералар
Туьр: Арслан

Арслан (лат. Panthera leo) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, пантералар тукымына киретаган бес айваннынъ бириси.

Тыскы коьриниси[edit | edit source]

Арслан Каплан ман бирге соьлеги замандагы мысыклардынъ энъ уьйкени, уьйкен арсланнынъ эркеклерининъ салмагы 150-250 кг дейим, ургашыларынынъ салмагы 120-182 кг дейим етеди. Ийинининъ бийиклиги эркеклеринде 123 см, ургашыларында 107 см. Куйрыгынынъ узынлыгы эркеклеринде 90 см-ден 105 см-ге дейим, ургашыларында 70 см-ден 100 см-ге дейим етеди.

Ареалы эм саны[edit | edit source]

Бурынгы заманларда арсланлар Африкадынъ савлай ерлеринде йолыкканлар, ама сонъгы эки он йылллыкта Арсланлар 30-50 %-ке дейим азайганлар. Арсланлардынъ уьйири прайд деп аталады.

Муны да каранъыз[edit | edit source]

Анълатпалар[edit | edit source]