Wp/nog/Арслан

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nog
Wp > nog > Арслан
Арслан
Ареалы

Арслан (лат. Panthera leo) — мысыклылар аьелине киретаган йырткыш эмизуьвшилердинъ бир туьри, пантералар тукымына киретаган доьрт айваннынъ бириси. Бурынгы заманларда арсланлар Африкадынъ савлай ерлеринде йолыкканлар, ама сонъгы эки он йылллыкта Арсланлар 30-50 %-ке дейим азайганлар. Арсланлардынъ уьйири прайд деп аталады. Арслан Йолбарыс пан бирге соьлеги замандагы мысыклардынъ энъ уьйкени, уьйкен арсланнынъ эркеклерининъ авырлыгы 150-250 кг дейим, ургашыларынынъ авырлыгы 120-182 кг дейим етеди. Ийинининъ бийиклиги эркеклеринде 123 см, ургашыларында 107 см. Куйрыгынынъ узынлыгы эркеклеринде 90 см-ден 105 см-ге дейим, ургашыларында 70 см-ден 100 см-ге дейим етеди.

Муны да каранъыз[edit | edit source]