Wp/nod/ᩈᨳᩣᨶᨡᩬᨦᩈᩈᩣ᩠ᩁ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩈᨳᩣᨶᨡᩬᨦᩈᩈᩣ᩠ᩁ

ᨶᩱ​ᨴᩣ᩠ᨦ​ᨼᩥᩈᩥᨠ᩠ᩈ᩼ ᩈᨳᩣᨶᨡᩬᨦᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᨤᩨ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨶᩱ​ᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱᩁᩪᨷ​ᨠᩣᨿᨽᩣ᩠ᨻ​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᪧ ᨡᩬᨦ​ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᩀᩪ᩵​ᨯᩱ᩶᪨᪨ ᩈᨳᩣᨶ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨷᩕᩣᨠᩫ᩠ᨭ​ᩉᩢ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᨶᩱ​ᨩᩦᩅᩥ᩠ᨲ​ᨷᩕᨧᩣᩴ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨾᩦ​ᩀᩪ᩵ ᪄ ᩈᨳᩣᨶ ᨤᩨ ᨡᩬᨦᨡᩯ᩠ᨦ ᨡᩬᨦᩉᩖᩯ᩠ᩅ ᩋ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ ᩓ ᨽᩖᩣ᩠ᩈᨾᩣ᪨᪨ ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᩈᨳᩣᨶ​ᨠᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ​ᨳᩯ᩠ᨾ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤ  ᨹ᩠ᩃᩧ᩻ᨠᩉᩖᩯ᩠ᩅ᪨ ᩓ​ᩈᨳᩣᨶ​ᨴᩦ᩵​ᩀᩪ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨨᨻᩕᩰᩬᩡᨶᩱ​ᩈᨽᩣᩅ​ᩈᩩᨯ​ᨡ᩠ᩅᩫ᩶ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤ ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᨤ᩠ᩅᨷᩉ᩠ᨶᩯ᩶ᩁ​ᨷᩰ᩠ᩈ—ᩋᩱᨶ᩼ᩈᨴᩱᨶ᩼ (Bose—Einstein condensates) ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᨶᩥ᩠ᩅᨴᩕᩬᨶ​ᨽᩣᩅ​ᩈᩮᩬᩥ᩵ᨾ (neutron-degenerate matter) ᩓ​ᨽᩖᩣ᩠ᩈᨾᩣ​ᨤ᩠ᩅᩣᩁ᩠᩼ᨠ—ᨠᩖᩪᩋᩬᨶ (quark—gluon plasma) ᨴᩦ᩵​ᨸᩡ​ᨯᩱ᩶​ᨶᩱ​ᩈᨽᩣᩅ​ᩀᩮ᩠ᨶ​ᩈᩩᨯ​ᨡ᩠ᩅᩫ᩶ ᩉ᩠ᨶᩣᩉ᩠ᨶᩯ᩶ᩁ​ᩈᩩᨯ​ᨡ᩠ᩅᩫ᩶ ᩓ​ᨻᩃᩢ᩠ᨦᨦᩣ᩠ᨶ​ᩈᩩᨯ​ᨡ᩠ᩅᩫ᩶ ᨲᩣ᩠ᨾ​ᩉᩖ᩵ᩣᩴ​ᨯᩢ᩠ᨷ᪪᪪

ᩈᨳᩣᨶ​ᩉᩖᩢᨠ​ᨴᩢ᩠ᨦ ᪄ ᨡᩬᨦ​ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᩋᩣ᩠ᨧ​ᨧ᩵ᩣᩴ​ᨶᩯ᩠ᨠ​ᨯᩱ᩶​ᨧᩣ᩠ᨠ​ᨣᩩᨱᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲ᩠ᨲᩥ᩼​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩯ᩠ᨠ​ᨠᩢ᩠ᨶ᪨᪨ ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᩈᨳᩣᨶ​ᨡᩬᨦᨡᩯ᩠ᨦ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨷᩁᩥᨾᩣᨲᩕ​ᩓ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁ​ᨴ᩠ᨿ᩵ᨦ ᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦ​ᩋᨱᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩕᨠᩬᨷ (ᩋᨴᩬᨾ ᨾᩰᩃᩮᨣᩩᩃ᩼ ᩁᩂ​ᩋᩱᩋᩬᨶ) ᨧᩢ​ᩀᩪ᩵​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩓ​ᨹᩪᨠ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵᪨᪨ ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᩈᨳᩣᨶ​ᨡᩬᨦ​ᩉᩖᩯ᩠ᩅ​ᨧᩢ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᨷᩁᩥᨾᩣᨲᩕ​ᩉ᩠ᨾᩢ᩶ᩁ​ᨴ᩠᩵ᨿᨦ ᨲᩯ᩵​ᩁᩪᨷ᩼​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨽᩣᨩᨶ​ᨷᩢ᩠ᨶᨧᩩ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩋᨱᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩖᩱ᩶​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᨲᩯ᩵​ᨣᩴ​ᩉᩖᩱ​ᨻᩱ​ᨾᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩍᩔᩁ᪨᪨ ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᩈᨳᩣᨶ​ᩋ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨴᩧ᩠ᨦ​ᨷᩁᩥᨾᩣᨲᩕ​ᩓ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨸᩖ᩠ᨿᩁ​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶ ᨻᩕᩰᩬᩡ​ᩋᨱᩩᨽᩣ᩠ᨣ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨷᩴ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩀᩪ᩵​ᨠᩖᩱ᩶​ᨠᩢ᩠ᨶ​ᩁᩂ​ᨹᩪᨠ​ᩀᩪ᩵​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵​ᩓ᩠ᩅ᪨᪨ ᩈᩈᩣ᩠ᩁ​ᩈᨳᩣᨶ​ᨽᩖᩣ᩠ᩈᨾᩣ​ᨧᩢ​​ᨾᩦ​ᨷᩁᩥᨾᩣᨲᩕ​ᩓ​ᩁᩪᨷ᩼​ᩁ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨴᩦ᩵ᨸᩖ᩠ᨿᩁ​ᨻᩱ​ᨯᩱ᩶᪨ ᩃ᩶ᩣᩴ​ᨶᩢ᩠᩶ᨶ​ᨣᩴ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨾᩦ​ᩋᨴᩬᨾ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩕᨧᩩ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨠᩖᩣ᩠ᨦ ᩋᩱᩋᩬᨶ ᩓ​ᩋᩥᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁ​ᨷᩕᨠᩬᨷ​ᨴᩦ᩵​ᩉᩖᩱ​ᨻᩱ​ᨾᩣ​ᨯᩱ᩶​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩍᩔᩁ᪪᪪

ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​ᩈᨳᩣᨶ[edit | edit source]

ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩖ᩠᩵ᨿᩁ​ᩈᨳᩣᨶ​ᨡᩬᨦ​ᩈᩣ᩠ᩁ​ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ​ᨾᩦ​ᨯᩢ᩠᩵ᨦ​ᨶᩦ᩶

  • ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮᩥ᩠ᨿ (vaporization)—ᨠᩣ᩠ᩁᨤ᩠ᩅᨷ​ᩉ᩠ᨶᩯ᩶​ᩁ​ᨣᩤ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᨾᩮᩥ᩠ᨿ (condensation)  ᨡᩬᨦᩉᩖᩯ᩠ᩅ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩋ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ
  • ᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮᩬᩥᨯ (sublimation)—ᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᩅᨷ​ᨡᩯ᩠ᨦ​ᨣᩤ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡᩣ᩠ᨷ (deposition)   ᨡᩬᨦᨡᩯ᩠ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶᩋ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ
  • ᨠᩣ᩠ᩁᨶᩱ᩵ (melting)—ᨠᩣ᩠ᩁᨠᨯ᩶ᩣ᩠ᨦ (freezing)   ᨡᩬᨦᨡᩯ᩠ᨦ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨡᩬᨦᩉᩖᩯ᩠ᩅ
  • ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩱᩋᩬᨶ (ionization)—ᨠᩣ᩠ᩁᨤ᩠ᩅᨷᩁ᩠ᩅᨾᩋᩱᩋᩬᨶ (recombination)  ᩋ᩠ᩅᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩖᩣ᩠ᩈᨾᩣ