Wp/nod/ᨽᩣᩈᩣᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨽᩣᩈᩣᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ
  ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁᩉᩖᩢᨠ
  ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩵ᨷᩴ​ᨾᩯ᩠᩵ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩉᩖᩢᨠ
  ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​​ᨴᩦ᩵​ᩈᩬᨦ
  ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨶᩲ​ᩉ᩠ᨾᩪ᩵​ᨩᩫ᩠ᨶ​ᨠᩖᩩ᩵ᨾ​ᨶᩬ᩠᩶ᨿ

ᨽᩣᩈᩣᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ (ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ : le français [lə fʁɑ̃sɛ]) ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨶᩲ​ᨠᩕᨠᩪᩃ᩼​ᩍᨶ᩠ᨯᩮᩣ-ᨿᩪᩁᩰᨻ᩠ᨿᨶ ᩈᩣᨡᩣ​ᨿᩬ᩠᩵ᨿ​ᩁᩰᨾᩣᨶ᩠ᩈ᩼᪩ ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨾᩦ​ᨹᩪ᩶ᨩᩲ᩶​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩃᩣᩴᨯᩢ᩠ᨷ​ᨴᩦ᩵ ᪁᪁ ᨡᩬᨦ​ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨿᩬ᩵ᨾ​ᩉᩖᩮᩬᩥᩋ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩈᨻᩮ᩠ᨶ​ᩓ​ᨻᩕᩰᨴᩩᨠᩮ᩠ᩈ᪩ ᨾᩦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨧᩤ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨸᩮ᩠ᨾ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨾᩯ᩵​ (Francophone) ᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶ ᪁᪁᪅ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨤ᩠ᩅᩱ᩵ᩃᩰ᩠ᨠᩫ᪩[1] ᨳ᩵ᩣ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᩁᩬᨾ​ᩐᩣ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​ᨧᩤ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᨴᩦ᩵​ᩈᩬᨦ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᩓ᩠ᩅ​ᨣᩴ​ᨧᩢ​ᨾᩦ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨳᩮᩥ᩠ᨦ​ ᪂᪂᪀ ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ᪩ ᨾᩦ​ ᪂᪉​ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​​ᨩᩲ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨽᩣᩈᩣ​ᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁ​᪩​ ᩓ​ᨾᩦ​ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᨩᩲ᩶​ᨽᩣᩈᩣ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ​ᨸᩮ᩠ᨶ​​ᨽᩣᩈᩣ​ᩉᩖᩢᨠ​ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᩨ᩵ᩈᩣ᩠ᩁ​​ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᩅ᩵ᩤ ᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻ​ᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ,​ ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᩫᨶ᩠ᨵᩥᩈᩢᨬ᩠ᨬᩣ​ᩋᩯ᩠ᨴᩃᩯ᩠ᨶᨴᩥ᩠ᨣᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ (NATO), ᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨠᩣ᩠ᩁᨣ᩶ᩤᩃᩰᩫ᩠ᨠ​ (WTO),​ ᩓ​ᨣᨱᨠᩢᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁ​ᨠᩣᨩᩣ᩠ᨯᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ (ICRC)​ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶ᪩

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. Le français, langue internationale http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/langue-francaise-francophonie-diversite-linguistique_1040/langue-francaise_3094/les-priorites_20237/francais-langue-internationale_83179.html