Wp/nod/ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ

ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩦᨩᩨ᩵ᨴᩤ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩅ᩵ᩤ ᩁᩣᨩᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠ᩠ᨠ᩼ᨵᩱ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨭᩛ᩼ᨩᩣ᩠ᨲᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᩀᩪ᩵ᨷᩫ᩠ᨶᨤᩣ᩠ᨷᩈᨾᩩᨴ᩠ᨴ᩼ᩍᨶ᩠ᨯᩰᨩᩦ᩠ᨶᩓᨾᩃᩣᩀᩪ ᨶᩲᨽᩪᨾᩥᨽᩣ᩠ᨣᩋᩮᨪ᩠ᨿᩮᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨩ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᨲᩲ᩶ ᨾᩦ​ᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼​ᨯᩯ᩠ᨶ​ᨹᩣ᩠ᨠᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨲᩥ᩠ᨯ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᩃᩣ᩠ᩅ​ᩓ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨠᩢᨾᩛᩪᨩᩣ ᨴᩣ᩠ᨦᨲᩲ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶᨲᩬᩴ᩵ᨯᩯ᩠ᨶᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨾᩣᩃᩮᨩ᩠ᨿᩮᩓᩋ᩵ᩣ᩠ᩅᨵᩱ᩠ᨿ ᨴᩣ᩠ᨦᩈᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠᨲᩥ᩠ᨯᨴᩃᩮᩋᩢ᩠ᨶᨯᩣᨾᩢ᩠ᨶᩓᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨽᨾ᩵ᩣ ᩓᨴᩣ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋᨲᩥ᩠ᨯᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨽᨾ᩵ᩣᨠᩢ᩠ᨷᩃᩣ᩠ᩅ ᨾᩦᨶ᩶ᩣᩴᨾᩯ᩵ᨡᩬᨦᨠᩢ᩠᩶ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖ᩶ᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ ᪨᪨

ᨶᩲ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨡ᩠ᨿᩁ​ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ ᨩᩨ᩵ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿᨧᩢᩈᨠᩫ᩠ᨯᩅ᩵ᩤ ᨴᩱ᩠ᨿ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᩈᨠᩫ᩠ᨯᨶᩲᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿᨣᩴᨯᩱ᩶ ᨲᩯ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦ ᨡᩨ᩠ᨶ ᩃᩨ᩶ ᨾᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨧᩢ᩠ᨠᩈᨠᩫ᩠ᨯᩅ᩵ᩤ ᨵᩱ᩠ᨿ ᨿᩬ᩶ᩁᩅ᩵ᩤ ᨴᩱ᩠ᨿ ᨶᩢ᩠᩶ᨶᨯᩰᩫ᩠ᨿᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳᩮᩬᩥᨦ ᨩᩣ᩠ᩅᨴᩱ᩠ᨿᩉᩖ᩠ᩅᨦᨾᩮᩬᩥᨦᨴᩱ᩠ᨿ ᨣᩴ​ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ​ᨳᩮᩬᩥᨦ ᩁᩢᨭᩛᨨᩣ᩠ᨶ ᪨ ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋᨷᩴᩉᩨ᩶ᩈᩢ᩠ᨷᩈᩫ᩠ᨶᨠᩢ᩠ᨶ ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᨾᩢ᩠ᨠᩈᨠᩫ᩠ᨯᨯᩰᩫ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᨲᩫ᩠ᩅ ᨵ ᪨᪨