Jump to content

Wp/mnp/Gṳ̿ing-é-chī

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnp
Wp > mnp > Gṳ̿ing-é-chī

Cháng-kǎu Mâing-bă̤-ngṳ̌ Hu̿ing-cī gâ̤ bǎing-bǒ̤ng. / 參考閩北語漢字嗰版本。


Gṳ̿ing-é-chī.
Gṳ̿ing-é-chī.

Gṳ̿ing-é-chī (建甌市) sī Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ Hŭ-gṳ̿ing-săing Nâng-běng-chī gŭing-lĭ gâ̤ cì ciă gṳ̄ing-gĭ-chī.

Gṳ̿ing-é gâ̤ lĭ-sǔ cēng dǒ̤ng, da̿u gǔ-lǎu gâ̤ sî-hē ě cǎ Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing (建安縣) iáu É-něng-gṳ̄ing (甌寧縣). Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing da̿u 192 nîng nă Ko̿-gí tuo̿i-siǔ (會稽太守) Só̤ng Chă̤ (孫策) siĕ-lì, iǎ sī Mâing-bă̤ dī-kṳ́ cuòi cǎ siĕ-lì gâ̤ gṳ̄ing. Gṳ̀ da̿u lĭ-sǔ ciō̤ng sī Gṳ̿ing-úing-ge̤̿ng (建安郡), Gṳ̿ing-ciú (建州), Gṳ̿ing-něng-lū (建寧路) iáu Gṳ̿ing-něng-hǔ (建寧府) gâ̤ siǔ-hǔ, dī-ṳ̄ cēng de̤̿ng-iāu. 1913 nîng, Gṳ̿ing-něng-hǔ nă Dô̤ng-uǎ Měng-gŏ ce̿ng-hǔ chă̤-dṳ̌, Gṳ̿ing-úing-gṳ̄ing iáu É-něng-gṳ̄ing nă hō̤-bèng chěng Gṳ̿ing-é-gṳ̄ing (建甌縣). Dô̤ng-gŏ Gō̤ng-sǔing-dǒ̤ng ciō̤ng-dǒ ǐ-hē, cióng Mâing-bă̤ dī-kṳ́ gâ̤ dó̤ng-séng chíng ko̤̿ Nâng-běng-gṳ̄ing (géng-dió̤ Nâng-běng-chī gâ̤ Îng-běng-kṳ́), Gṳ̿ing-é-gṳ̄ing ṳ̀ Nâng-běng-chī lâ̤ gǔing. 1992 nîng, géng-gua̿ Gŏ-ū-ngṳ̄ing (國務院) gâ̤ pí-ce̤̿ng, ciō̤ng Gṳ̿ing-é-gṳ̄ing gǎi chěng géng-dió̤ gâ̤ gṳ̄ing-gĭ-chī Gṳ̿ing-é-chī.