Wp/mnp/Dô̤ng-uǎ Měng-gŏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnpWp > mnp > Dô̤ng-uǎ Měng-gŏ
Jump to navigation Jump to search

Cháng-kǎu Mâing-bă̤-ngṳ̌ Hu̿ing-cī gâ̤ bǎing-bǒ̤ng. / 參考閩北語漢字嗰版本。


Dô̤ng-uǎ Měng-gŏNgā-ciú Dóng-Ngā gâ̤ cì-ciă lī-sǔ-sia̿ng gŏ-gá, gṳ̀ gâ̤ siǔ-dú tê-chîng sī Nâng-géng-chī.

1949 nîng ǐ-he̿, éng-uōi gṳ̀ da̿ Gŏ-Gō̤ng No̿-cio̿ng sī-ba̿i, gṳ̀ bi̿ng-chêng lò Dô-ṳ́ing Dúing-gṳ̆, éng-dā̤ Dô̤ng-gŏ Duōi-lū chěng-nēng

Géng-dió̤ gâ̤ Dô-ṳ́ing Dúing-gṳ̆ à-tê gŭing Dǒ-ṳ́ing, Pâng-ǔ, Géng-móng iáu Mǎ-cǔ 4 ciă dī-kṳ́.