Wp/mnc/ᠪᡵᠠᠰᡳᠯ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc
Wp > mnc > ᠪᡵᠠᠰᡳᠯ

brasil holbon gungho gurun (porcugel gisun : Brazil) serengge Julergi Amerika de taksire emu gurun.

República Federativa do Brasil
manju gisun : brasil
gurun i gūsa:
gurun i fiyelen:
gemun: brasiliya
dasan: gungho durun
talgari: 8,515,767 km2
anggala: 205,502,000 niyalma
gisun: portugal gisun
GDP: $2 saja 3,668 bunai
jiha: real(BRL)
bana:

brasil serengge brasil moo ci jihengge. brasil moo oci fulgiyan boco arahangge geli "dulere yaha gese fulgiyan moo" sere gūnin bi. ororb de ere moo i hūwašame oroba niyalma ere bana be brasil moo i ba(Terra do Brasil) seme hūlaha.

suduri[edit | edit source]

brasil de dade indio tehe. ce BC 11000 ci aniya de bering mederi be dulefi cun cun i julergi de geneme brasil de terengge oho.

son son i tehe indio amba 2 gisun be gisurehe. ese karib gisun, tupi gisun bihe. damu portugal i konkistador tupi niyalma neneme acaha jakade tupi gisun telie tacibuha.

kolumbus 1492ci aniya de amerika de isinjiha. manggi 1500ci aniya de portugal niyalma brasil bana be sereme ejelefi portugal i bana oho.

oroba de 1808ci aniya de napoleon portugal be nungnehe. ere erin de uksun yoyome wesihun mukūn ambaraha. ese brasil ejethen gurun be ilibufi portugal ci emhun oho. 1889ci aniya de fonseka jiyangiyūn i kudeta ilibufi gungho gurun oho. ere oci ujui gungho gurun.

1930ci aniya de amairika ci deribuhe The Great Depression i urahin de gungho durun wajifi wargas durun deribumbi. wargas oci cooha gurun be dasara durun kai.

1946ci aniya ci populismo deribuhe.

barasil 26 jeo geli emu holbon kioi (uthai gemun brasiliya) bisire gurun.

anggala[edit | edit source]

2 bunai tembi.

brasil i uksura amba 4 bi. indio, šanggiyan niyalma, sahaliyan niyalma, gūwa inu.

brasil de bisire žiben niyalma labdu. brasil i 180 tumen niyalma oci žiben niyalma i enen. ceni baitalara žiben gisun be koroniya gisun sembi.

natacin[edit | edit source]

brasil julergi amerika i 47.7% be ejeleme bisire amba gurun. amadzon bira eyere bujan bi. ere bujan na mumuhu i sukdun i 25% be arara jakade jalan jecen i fahūn seme hūlambi. damu hanciki bujan be efujeme weilertan be badarambi.

dasan[edit | edit source]

brasil dzungtung be sonjoro gungho durun kai. sanat jai fejergi yamun de ilgabumbi.

jingji[edit | edit source]

brasil i GDP jalan jecen de juwan juweci amba. PPP oci jakūci kai.

etuku, nemu, turi be hūlašambi.

gurun i dalji[edit | edit source]

brasil julergi amerika de amba gurun uthai hanci gurun de urahin bumbi.

paraguwai dalji ehe.

šuwen[edit | edit source]

samba sere gebungge kumun i hacin jai maksin bi.