Wp/mfe/Labib

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mfe
Wp > mfe > Labib

Labib

  • Angle: Bible.

Bondye finn donn nu enn kado ki ena buku valer: Labib. Li kuma enn let ki enn bon papa finn ekrir so bann zanfan. Li fer nu konn laverite lor Bondye—kisannla Li ete ek ki so bann prinsip. Li explik nu kuma nu kapav regle bann problem ek truv vre boner. Zis Labib ki dir nu ki nu bizin fer pu fer Bondye plezir.

ZenezEgzodLevitikDeteronomIzai (Isaías) • EklezyastZobMalaki(as) • Mika (Miquéas) • DanyelWp/mfe/EzekyelMatyeMarkWp/mfe/LikZanRevelasyon