Wp/liv/Käkānikā

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | liv
Wp > liv > Käkānikā

Käkānikā, Käka agā Mengiļ um līvõd rov tradītsijõs ikš vastālovā pivāstiji neitški. Past āigal neitškizt puškantõbõd ēņtšta ja lǟbõd kōrandst kōrandõ, lōlabõd vastālovā lōlidi ja tīebõd naļļõ. Mingizkõrd um näntõn īņõs ka pūoššid. Käkad ȭdõg um sūr past tuoiz nädīļ ežžõmpǟvan ja siz um neitškiztõn ja naiztõn lēmist vastālovīdi ajām. Käkad ȭdõn keitõ immõr ka käkānikā- neitškizt, kis vȯltõ eņtšidi ēḑõn, nei až mūoštiztõ. Saggõld neitškizt kāndiztõ naļļidi agā mīed ōriņi.

Ikš nēšti um pitkā neitški, kīen kep tutkāms ōrõnst tīedõd pǟ ja kädūd. Tuoi neitški um Kir-Nanā, kīen um tīedõd sūr lind knōb. Tūbās īrgiz ta knōbkõks vastõ sainõ glõbžõm. Kuolmõz, piški neitški um Pēgal-Pūoga,kis iekūb. Nēļas um Bokā, kīen um sōrad pǟsõ ja kuoţīd sǟlga tagān nei ku mīe munād. Ikš neitški um Vērbikšiji, kis līb langõ vērbikšõm. Až vērbikšiji īeb maggõn siz tǟnda sōb nuttõd Tukīļ. Munt käkānikād lōliztõ ja teitõ munt naļļõ Až ne ukš tōji tulbõd, siz irgõbõd ne loulõm:

Ārmazõ jemā, laz lapstõ sizzõ,
Käkānikā lapstõn kīlmabõd jālgad,
Kuzizti käängadi kīlmabõd jālgad,
Kus jõvād jemād, sääl jõvād lapst
Ārmazõ jemā, laz lapstõ sizzõ,
Käkānikā lapstõn kīlmabõd jālgad,
Kuziz käängad tääduks,
Kīlmist jālgad jarā.
Zingi, pringi, Vastālovā, ee, Vastālovā!
Kil tīedub, kil tīedub
Käkānikā jagu:
Kukiļ leibo,
Kuolm kaņņo vȯltõ —
Se um ni, se um ni
Käkānikā jagu.

Ku ne āt tubbõ sīezõ astõn, siz lōlabõd lapst: tōmõ kannõ, tōmõ kannõ. Käkānikād tarmõbõd vȯnnõ tulbizõks āigastõks ūoņkiztõn, nīemõdõn ja ibbiztõn. Až käkānikād äb võttõd jõvīst vastõ, tarmõbõd nänt lūomõdõn vōjlistiz lēmizt.

Mingizkõrd teitõ neitškizt ka sūr pivād ja kutsīztõ pūoššidi daņtšõm ja mǟngidi mängõm.

Lauri Kettunen pierrõ:

  • Vastā-lovā ȭdõn naīst ēdizd budīlikš ja lekštõ kilā-koūţţi immõr ajām.
  • Neītsõd lǟbõd käkkīdi ajām, pūoššid lǟbõd marttidi ajām