Wp/kum/Магьти Халит Акъавну уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Магьти Халит Акъавну уланы

Магьти Халит Акъавны уланы (1936, Атлыбоюн, Къумукъ — 2002) – къумукъ тилбилим алими, филология илмуланы докътуру.

Таржума гьалы[edit | edit source]

Халит Магьти 1936-нчы йылны айына 10 Атлыбоюн юртда тувгъан. 1954 йылда Бойнакъск (Темир-Хан-Шура) шагьардагъы 2-нёмерли охутув саният охувханасын битдирген, оьзюню загьмат чалышывун Атлыбоюндагъы 7-йыллыкъ охувханада башлагъан. Шонда башлапгъы классланы муаллими болуп ишлеген. 1956-нчы йылда тюшюп, 1961-нчы йылда Ленинни атындагъы Дагъыстан Пачалыкъ Университетни битдирген.

Шо йылларда да тышгъары бёлюкге тюшюп Къазакъстандагъы барлакъда да ишлеген. Дагъыстангъа къайтып, 1961-1964-нчю йылларда мудирни орунбасары ва рус тилни ва адабиятны охутувчу болуп, 1964-нчю йылны къочкъар айындан 1974-нчю йылгъа ерли Атлыбоюн орта мактапны мудири болуп ишлеген. 1974-нчю йылда А.А. Тахо-Години атындагъы Охувханаланы Институтну рус тилге багъагъан бёлмени илму къулукъчусу болуп салынгъан. 1980-1991-нчи йылларда Халит Магьти рус тилге къарайгъан бёлмени уллу илму къулукъчусу болгъан.

1993-нчю йылны маййилик айындан оьзюню яшавуну ахырынчы гюнлерине ерли ана тиллеге багъагъан бёлмени уллу илму къуллукъчусу болуп ишлеген. 1991-нчи йылда кандидатлыкъ, 2002-нчи йылда докътурлукъ диссертацияны якълагъан. Шо 2002-нчи йылны авруп кюржан айынын 11-де Халит Магьти гечинди.[1][2]

Асарлары[edit | edit source]

  • Словообразование в кумыкском языке в сравнительно-историческом освещении, диссертация, 2002, Махтиев, Халит Акавович, доктор филологических наук

Эсгеривлер[edit | edit source]

  1. Рус-къумукъ сёзлюгю. Магьачкала, 1989
  2. Маъуламатлар «Ёлдаш» газетде чыкгъан некрологдан алынгъан.