Jump to content

Wp/kum/Иса Султанов

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Иса Султанов

Иса Кълычевич СултановСовет Союзну игити.

Таржума гьалы[edit | edit source]

1917-нчи йылда тувгъан. Яхсайда 1930-1933-нчю йылларда охуп, 7 класны битдире. Бу заманларда мадарлы тутуп Сибирлеге йиберме башлай. Тутулмас учун гьариси бир янгъа гетип, шонда яшавлукъ этип яшама башлайлар. Исаны агъасы Багьавдин буса Бухара шагьаргъа чыгъа, 7 класны битген Иса ону янына бара. Шо йылларда лётчиклер ва танкачылар бек абурлу касбу деп гьисаплана болгъан. Иса офицер болма сюйсе де, янгыдан фамилиясы четим эте, шону учун да, агъасы Исагъа атасыны атын фамилия эте. Ол Къазан шагьаргъа гете, шонда автодорожный техникумгъа охума тюше. Шону битдиргенде, Татар АССР-ни Агрыз военкоматындан таба Къызыл Армияны сыдраларына чакъырыла. Танка училищеге охума тюше. Шо вакътиде дав башлана. Иса Харьковдагъы танка училищени 1941-нчи йылны август айында яхшы къыйматлагъа битдире ва лейтенант чин ала.

1944-нчю йылны орталарында Иса Солтановну взводу Украинаны немислерден азат этивде бирдагъы да къоч-чакълыкъ гёрсете. Бир давда ону танкасы немис танкалар булан арагъа алына. Иса тезликде танканы бир ойтанлыкъгъа салмакъны буюра ва шондан атышма башлай. Экипаж къайпанмай, Иса оьзю атышып, немислени 3 танкасын ва 2 броне-транспортёрун яллата. Яяв асгерине де кёп гюч эте. Шо игитлиги учун Иса Солтанов Дав Къызыл Байракъ ордени булан савгъатлана. Шо йылны ахырында да ол бирдагъы керен къоччакълыкъ гёрсете, тек шо игитлиги учун савгъатланмай къала.

СССР-ни Оьр Советини Президиумуну 1945-нчи йыл 10-нчу апрелде чыкъгъан къарары булан Иса Кълычевич Солтановгъа Совет Союзуну Игити деген ат бериле, Ленинни ордени ва «Къызыл Юлдуз» деген медаль булан савгъатлана. Иса Солтанов оьзю немислерден азат этген Хобен (Кёбен, бирлери огъар Гёбен деп де айта) шагьарны боюнда Одер оьзенни янында гёмюле.

Байланывлар[edit | edit source]