Jump to content

Wp/kum/Иса Абусайит Валини уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Иса Абусайит Валини уланы

Иса Абусайит Валини уланы (1909-1942) - Уллу Ватан Давну ортакъычысы, къумукъ.

Дёргели деген белгили къумукъ юртда тувгъан. 1920-нычи йылда ону атасы гечине. Гиччи йыллар берли батракъ болуп ишлей. 1925-нчы йылда Анжичкаладагъы зооветеринар тухникумгъа охумагъа тюше ва шону 1929-нчу йылда уьстюнлю кюйде тамамлай. 1930-1934 ветдокъур болуп ишлей. 1935-нчи йылда Ленинграддагъы медицина институтгъа охумагъа тюше. Интситутну битдирген сонг 1938-нчи йылда ону асгер къуллукгъа чакъыралар. Гьава-десант тармакъда санитар болуп къуллукъ эте. Ленинградда охуйгъан къумукъ къыз Резеда Магьмут булан уьйлене. Совет-фин давда ортакъчылыкъ эте. Уллу Ватан Давну Латвияда ёллап гете. Двинск деген шагъарда биринчи керен оьз игитлигин гёрсете. Оьзю де яралы болуп авур яралалангъан танк колоннаны башчысына капитан Петуховгъа медицин кёмек эте. 1942-нчи йылда Смоленск областына Ключи шагьарда немис авиация чапгъын этген сон кёп совет десантниклеге авур яралар тийген. Бир гюлле Абсуайитге де тийген, амма ол дав ортасына асгерлеге токътавсуз операциялар эте. Оьзю, оьлюм жазаны алдында экени биле туруп етти адамны оьлювден къутгъаргъан. Етти операция битген сон оьзю де гечинген. Смоленск обслатны Угранск районуннд Всходы деген юртда гёмюлген. Эки керен Совет Союзну Игит деген атны бермек учун документлери йиберилген, амма ону булан бирче Бойнакъск интернатда охугъан Абдурагьман Даниял шо таклифлени якламагъан. Шо саялы огъар янгыз Ленин деген ордени берилген.

Байланывлар[edit | edit source]