Jump to content

Wp/kum/Закав Жават Жамавну уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Закав Жават Жамавну уланы

Закав Жават Жамавну уланыкъумукъ муаллими, шаири ва журналисти.

Таржума гьалы[edit | edit source]

1952-нчи йылны март айыны 20-сында Бойнакъск районну Тёбен Къазаныш юртунда кёп яшлы сабанчыны агьлюсюнде тувгъан. Тёбен Къазанышдагъы орта мактапны битдиргенде, 1971-нчи йыл ол Дагъыстан Пачалыкъ Университетни сёзбилим бёлмесини рус-дагъыстан бёлюгюне охумагъа тюше. Жават Закав мактапда охуйгъан йылларындан тутуп да адабият булан машгъул бола, шиърулар яза. Ону шиърулары «Ленин ёлу» деген жумгьурият газетде басма этиле. Университетде охуйгъан йылларында да ол факултетни адабият газетини мугьаррири болуп чалыша.

Жават Закав университетни битдиргенде Бойнакъск районда юрт ишколада муаллим болуп ишлей. 1980–1986-нчы йылларда Анжи-къала шагьардагъы 7 номерли нёмерли жумгьурият газет-журнал басмаханада инженер, 1986–1991-нчи йылларда «Ленин ёлу» деген газетде мухбир болуп ишлей. 1991–1994-нчю йыллар яшлар учун чыгъагъан «Къарчыгъа» журналны адабият къуллукъчусу. 1994-нчю йылдан тутуп бугюнге ерли Хумторкъали районда чыгъагъан «Сарихум» деген газетни баш мугьаррири.

Чеберлиги[edit | edit source]

Артдагъы он йылны ичинде Жават Закавну бирини артындан бири «Ай ярыкъ гечелер» (2006-нчы йыл), «Танггъа ачылгъан эшик» (2007-нчи йыл), яшлар учун «Къаракъуш» (2007-нчи йыл) деген къумукъ тилде китаплары чыгъа. Ону 2010-нчу йылда «Крылья песни» ва яшлар учунгъу «Горный орёл» деген китаплары орус тилде де басма этиле. 2012-нчи йылда Дагъыстан китап басмаханасы шаирни юбилейи булан байлавлу болуп «Юлдузлу янгур» деген китабын къумукъ ва орус тиллерде чыгъара.

Нишанлары[edit | edit source]

Жават Закав Русияны журналистлерини бирлигини ва язывчуларыны бирлигини ортакъычысы, Дагъыстан Жумгьуриятны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу. Ол Дагъыстан Жумгьуриятны Гьюрметлев грамоту булан да савгъатлангъан.

Байланывлар[edit | edit source]