Jump to content

Wp/kum/Дагьир Наби Садыкъны уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Дагьир Наби Садыкъны уланы

Дагьир Наби Садыкъны уланы (14 байсан 1921 – 31 тунлу 2003 йй.) — Дагъыстанда мюзик инчесанаатны кюрчюсюн салгъанланы бириси. Ол хор булан, вокал-хореография композициягъа йырланагъан асарлар, романслар, гьар тюрлю согъув алатлар учун мюзикли пьесалар язгъан. Ону «Айгъази», «Йырчы Къазакъ» деген опералары, «Парту Патима» балети, «Хизри-Мизрини ишлери» деген опереттасы аслу асарлары болуп токътай.

Яшаву[edit | edit source]

Наби Дагьир биринчи Дагъыстан симфонияны автору деп гьисап этиле. Наби Садыкъны уланы Бойнакъск районну Оьр Къазаныш юртунда тувгъан. 1952-нчи йыл ол Ленинград пачалыкъ консерваторияны композитор бёлюгюн оьр къыйматлагъа охуп битдирген. Шо йылдан 1963-нчю йыл болгъунча жагьил композитор Дагъыстанны йырлар ва бийивлер ансамблини чебер ёлбашчысы болуп ишлей. Гьар тюрлю йылларда Наби Садыкъны уланы Анжикъаладагъы мюзик училищени мудири, Бютюнорус хор жамиятыны бизин жумгьуриятдагъы бёлюгюню раиси болуп да чалышгъан.

1954-нчю йыл Н. Дагьиров СССР-ни композиторларыны бирлигини узусу болгъандан сонг, Дагъыстанны композиторларыны бирлигини жаваплы секретары этилип де сайлангъан. Савлай оьмюрюнде Наби Дагьир яратывчулукъ иш булан машгъул болуп тургъан, белгили инчесанаатны къуллукъчулары Къазбек Шамасны, Аркадий Агъабабны, Мугьаммат Къасумну, Маймусат Къоркъмасны, Аъида Жаъфарны муаллими болгъан.

Анжикъаланы 8 нёмюрлю мюзик охув ожакъны Наби Дагьирни аты къоюлгъан. Ол кёп савгъатлагъа ес болгъан композитор:

  • Пачалыкъ савгъатны лауреаты (1959 й.);
  • РСФСЖ-ни инчесанаатыны ат къазангъан къуллукъчусу (1960 й.);
  • ДАССЖ-ни Пачалыкъ савгъатыны лауреаты (1967 й.);
  • Халкъара савгъатыны лауреаты (1977 й.);
  • РСФСЖ-ни халкъ артисти (1991 й.);
  • Дагъыстанны Пачалыкъ савгъатыны лауреаты (1995 й.).

Китаплар[edit | edit source]

  • Коркмасова М. — Дагестанская симфония. Исследование. Махачкала, 1990.
  • Якубов М. — Творчество композиторов Дагестана, Махачкала, 1961
  • Якубов М. — Наби Дагиров. Махачкала. 1969
  • Очерки истории дагестанского советского искусства. М. 1987.