Wp/kck/Mbgwa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Mbgwa
Male fawn Boxer undocked

Mbgwa imhuka inodla nyama koga kakale inopfuyiwa mun' ha we wemhuka dzinodangwa dziyi khanide. Inondidzana nemhuka dzehango dzinoyi mawhulufu dzinotjila ndenyama kuphela. Mbgwa imhuka dzinjinji kwazo mumhuka dzinodla nyama yoga. Mbgwa nde mawholufu agreyi kondidzana koga mawholufu angwenu atjafanana ndehhantolo ayepfuyiwa, atjisiyana kwazo kubva kuti midzimu yembgwa yatjintjintja ayitjandidzana ndeyantolo. Mbgwa ndidzo mhuka dzokutanga pfuyiwa koga kunamihlobo minjinji yadzo kakale dzosiyana mumazwibhato, munhuwa kene muwha ndebumbiwa kwadzo mumbili.

Kwatjibe ndelubaka gulefu kwazo mbgwa dzitjila ndebanhu, ndiko kumbgwa dzezwibhata sebanhu muzwinhu zwinjinji kakale mbgwa dzekwanisa tjila ndekafu tjinobva mubanhu tjingakona kuti mbgwa dzehango dzitjile ndatjo ngobe kobe kusinyama. Mbgwa dzosiyana kwazo mubumbiwa, bukulu ndembala. Mbgwa dzohingila banhu mihingo yakasiyana, kunonga vima, lisa, senga nhundu, selekedza, bhatsha mapholisa ndemasole, bukwinya kakale kunotikala ngwenhu mbgwa dzobhatsha mabhofu ndetjidza lulamisa bagwele. Mihingo yakanaka inotiwa ndedzimbgwa mubanhu dzatjithama kuti dzizimbgwe sebakwinya bapehhugwi bebanhu.