Wp/jgo/Neku nda

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | jgo
Wp > jgo > Neku nda

Púu zí nɛ tɔ́ nǔu yɔ pǎk la̍. Lik ya ŋgɔ mbɔŋu. Mba wɔ̌lá ŋwa̍nɛ yɛ́ yú mɛ á kɔ̌nnɛ́ ńtú ŋganɛ́mɛ Nɛ nɛn tɛ ŋkú zá̍̍nɛ kwa̍ fa̍. Ŋu nɛn tɛ mɛku mɛ kú nɛpɛmɛ Pǔu ŋwa̍̍nɛ pɔɔ kwa̍ nɛ cú mbɔndaa mbi̍ŋgɔ nɛ zi̍ nɛ ŋwa̍nɛ mbɛn sẅinɛ cú la̍ pɔ̌ŋ

article