Jump to content

Wp/grc/Νέον Ἐβόρακον

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grc
Wp > grc > Νέον Ἐβόρακον
Νέον Ἐβόρακον
New York
alt
alt
Ὅραμα τοῦ Νέου Ἐβοράκου
Σημεῖον Ἐπίσημα
Θέσις
40.712740°N 74.005974°W
Χώρα basic Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι
Πολιτεία basic Νέον Ἐβόρακον
Κομητεία Βρόγξ (Βρόγξ)
Βασιλέως (Βρώκλυνον)
Ν. Ἐβόρακον (Μαναττία)
Βασιλίσσης (Βασιλίσσης)
Ῥιχμώνδη (Στάτην Νῆσος)

Δήμαρχος Βασίλειος Βλασίου
Ἱστορία 1624 (Κτίσις)
1898 (Ἵδρυσις)

Ἐμβαδόν 778 (ἄστει)
34.490 (μητρ.) χ2
Ὕψωμα 10 μ.
Πλῆθος 8.175.133 (ἄστει)[1]
21.689.255 (μητρ.)[2]
Πυκνότης 10.716,36 (ἄστει)
2.053 (μητρ.) κατ./χ2

Τηλ.. Κῶδιξ 212/646/332, 718/347/929, 917
Ζώνη Ὥρας UTC−05:00
(UTC−04:00 θέρει)
Ἱστοσελίς:
nyc.gov


Τὸ Νέον Ἐβόρακον (Ἀγγλιστί New York City /nu ˈjɔɹk/) παρὰ τόν Ἀτλαντικὸν Ὠκεανὸν οἰκοῦσα μεγαλόπολίς τις ἐν τῇ βορειοανατολικῇ ἀκτῇ τῆς Ἀμερικῆς, ἡ μεγίστη τῶν ἐν ταῖς Ἡνωμέναις Πολιτείαις τῆς Ἀμερικῆς πόλεων. Αὕτη ἡ πόλις, οὗ κατοικεῖ ἡ χρηματαγορὰ τοῦ Νέου Ἐβοράκου καὶ τὸ ὁρμητήριον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἀξιόλογός ἐστι κατὰ τά τε ἐμπορικὰ[3][4][5] καὶ τὰ κοινὰ πράγματα πάσης τῆς οἰκουμένης.[6][7]

Ἡ πόλις ἐστὶ εὔδοξος καί τινες λέγουσι ὡς ἡ μάλιστα φωτογραφημένη πόλις τῆς οἰκουμένης ἐστί.[8] Ἔτι ὀνομαστὸν περὶ τῶν γνωτῶν οὐρανοξυστῶν, παραδείσων (π.χ. ὁ Μέσος Παράδεισος), γεφυρῶν καὶ αἱ γειτονίαι αὐτοῦ δέχονται 62 ἑκατομμύριους ξένους ἕκαστον χρόνον.[9] Ἐν τῷ μέσῳ τῆς Μαναττίας ἡ Πλατεία τοῦ Χρόνου ἐστί, συχνῶς γὲ καλουμένη «Τριοδία τοῦ Κόσμου».

Πολλαὶ ἐπωνυμίαι ἔχει αὐτίκα: Τὸ Μεγάλον Μῆλον (The Big Apple), Ἡ πόλις ἣ μήποτε εὕδει (The city that never sleeps), Πρωτεύουσα τῆς Οἰκουμένης (Caput Mundi), Οἱ Πέντε Δῆμοι (The Five Boroughs)

Ἔτυμον

[edit | edit source]

Ἡ πόλις ἐπώνυμος τοῦ Δουκὸς τοῦ Ἐβοράκου μέλλοντος Βασιλέως Ἰακώβου Β. Πάλαι, ὅταν οἱ Βαταυοὶ εἶχον τὴν πόλιν, καλοῦσιν αὐτὴν Νέον Ἀμστελόδαμον.

Ἱστορία

[edit | edit source]
Πίναξ τοῦ Νέου Ἀμστελοδάμου
Δρόμος τὶς τὸ 1930
Τρομοκρατικὴ προσβολὴ τοῖν Διδύμοιν Πύργοιν

Προϊστορία-18ος αἰών

[edit | edit source]

Πρὸ τῆς ἀφίξεως τῶν Εὐρωπαίων, τὴν σύγχρονον χώραν τοῦ Νέου Ἐβοράκου ᾤκουν αὐτόχθονες Λενάπαι καὶ ἐκάλουν τὴν πατρίδα ἐκείνων Lenapehoking. Πρῶτον οἱ Εὐρωπαῖοι ἀφίκοντο στόλοις τῆς Ἀμερικῆς τὸ 1524 καὶ τὸ 1609 καὶ διὰ χρόνου Βαταυοὶ ἦρξαν τῆς ἐμπορίας δέρματος μετὰ τῶν ἐκεῖ κατοικησαμένων.

Τὸ 1614 ἱδρύθη ἡ ἀποικία τῆς Νέας Βαταυΐας καὶ τὸ 1624 ἐπὶ τῆς ἀγορασθείσης ὑπὸ 24 δολλαρίων νήσου Μαναττίας ἱδρύθη τὸ Νέον Ἀμστελόδαμον. Τοῦτο μὲν οὖν ὅτ' ἐνικήθη ὑπὸ τῶν Ἄγγλων, ἠλάχθη ὀνομάτι εἰς Νέον Ἐβόρακον ἵνα τιμὴν διδῷ τῷ δουκὶ τοῦ Ἐβοράκου, μέλλοντι Βασιλεῖ Ἰακώβῳ Β.

Ἡ πόλις ζήλῳ γὲ μέτεσχε τῷ Ἀμερικανικῷ περὶ Αὐτονομίας Πολέμῳ. Ἐκ τοῦ 1788 ἕως 1790 ἦν ἡ μητρόπολις τῶν ΗΠΑ. Τὸ 1792 ἱδρύθη ἡ Χρηματαγορὰ τοῦ Νέου Ἐβοράκου.

19ος αἰών-νῦν

[edit | edit source]

Τῆς διώρυχος τῆς Ἡρίου λίμνης τελουμένης - ἣ συνδέει τὰς Μεγάλας Λίμνας μετὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ - κέχρηται μεγάλῃ οἰκονιμικῇ αὐξήσει καὶ τὸ 1866 ποιήθη ὁ Μέσος Παράδεισος (Central Park). Τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ 19ου αἰῶνος, ηὑξήθη ἡ μετανάστευσις ὑπὸ χώρας αὐτίκα τῆς Ἰέρνης, τῆς Γερμανίας τὲ καὶ τῆς Ἰταλίας. Μέντοι ἡ κατάστασις δεινὴ καὶ αἱ κακουργίαι πλεῖσται.

Ἡ οἰκονομικὴ δυσχέρεια τοῦ 1929 ἔκπρασσε μεγάλην ἀνεργασίαν, ἀλλ' ὕστερον τοῦ Β Παγκοσμίου ἐξωρθώθησε καὶ ἤρχθη ἡ οἰκοδόμησις οὐρανοξυστῶν.

Τὴν 11ην Σεπτεμβρίου 2001 δύο Ἀεροσκάφη ἐνέπεσον ἐν τοῖν Διδύμοιν Πύργοιν ὑπὸ τρομοκρατικῆς προσβολῆς καὶ ἀπέκτειναν τρισχιλίους ἀνθρώπους.

Γεωγραφία

[edit | edit source]
Δορυφορικὴ εἰκὼν τοῦ Νέου Ἐβοράκου

Ἡ πόλις κατοικεῖ ἐπὶ τοῦ δέλτα τοῦ ποταμοῦ Ὕδσονος παρὰ τῷ Ἀτλαντικῷ Ὠκεανῷ καὶ τὸ μέσον αὐτῆς ἐπὶ τῆς νήσου Μαναττίας. Τοῦτο τὸ δέλτα ἐστὶ ἓν τῶν ἀρίστων λιμένων ἀνὰ τὴν οἰκουμένην.

Ὧραι

[edit | edit source]
Μήν Ι Φ Μ Α Μ Ι Ο Α Σ Ο Ν Δ Ἔτος
Μέση ὑψηλὴ κρᾶσις °C 3 4 10 15 22 27 30 29 24 18 12 6 17
Μέση βραχεῖα κρᾶσις °C -4 -3 2 7 12 17 20 19 16 10 5 -1 8
Ὑετός (χμ) 86 84 99 102 112 95 112 104 99 91 127 99 1.124
Πηγή: Weatherbase

Δῆμοι

[edit | edit source]

Ἡ πόλις διαιρεῖται εἰς πέντε δήμους (ἀγγλιστί: boroughs) οἳ ἦσαν πρὶν διάφοροι.

Οἱ πέντε τοῦ Νέου Ἐβοράκου Δῆμοι
Ἐξουσία Ἐμβαδόν Πλῆθος Πυκνότης Πίναξ
Δῆμος Κομητεία
Βασιλίσσης Βασιλίσσης 283 2.350.580 8.237
Βρόγξ Βρόγξ 109 1.470.159 13.221
Βρώκλυνον Βασιλέως 183 2.640.793 14.182
Μαναττία Ν. Ἐβόρακον 59 1.670.159 27.673
Στατήν Νῆσος Ῥιχμώνδη 151 500.279 3.151
Πόλις τοῦ Νέου Ἐβοράκου 786 8.631.970 10.756

Ἀπόψεις

[edit | edit source]
Οὐρανοξῦσται τῇ Μαναττίᾳ
Ὅραμα τοῦ Νέου Ἐβοράκου νύκτωρ
Ἄποψις τοῦ Νέου Ἐβοράκου ἐκ τῆς Ὡβωκένης τῆς Νέας Καισαρείας

Ἀδελφαὶ Πόλεις

[edit | edit source]

Ἡ πόλις ἐστὶ ἀδελφὴ μετὰ τῶν ἐπιουσῶν:[10]

Πηγαί

[edit | edit source]
  1. Community Facts for New York City, United States Census Bureau.
  2. [https://www.census.gov/ "Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2010 to July 1, 2018—Combined Statistical Area; and for Puerto Rico—2017 Population Estimates"
  3. "Top 8 Cities by GDP: China vs. The U.S." Business Insider, Inc. 31 Ἰουλίου 2011
  4. Huw Jones (27 Ἰανουαρίου 2020). "New York surges ahead of Brexit-shadowed London in finance: survey". Reuters
  5. Richard Florida (3 Μαρτίου 2015). "Sorry, London: New York Is the World's Most Economically Powerful City". The Atlantic Monthly Group.
  6. "New York, Culture Capital of the World, 1940–1965 / edited by Leonard Wallock; essays by Dore Ashton ... [et al.]". NATIONAL LIBRARY OF AUSTRALIA
  7. "Introduction to Chapter 14: New York City (NYC) Culture". The Weissman Center for International Business Baruch College/CUNY 2011
  8. DL Cade (27 Δεκεμβρίου 2013). «Google Maps Out the Most Photographed Places in the World ». PetaPixel
  9. Michael Howard Saul (December 10, 2013). «New York City Sees Record High Tourism in 2013». The Wall Street Journal.
  10. "[https://web.archive.org/web/20070629184627/http://www.sister-cities.org/ Sister Cities International]"

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι

[edit | edit source]
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Νέου Ἐβοράκου
Αἱ πεντήκοντα μάλιστα πολυάνθρωποι πόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς
Α Νέον Ἐβόρακον ΙΑ Αὐγούστα ΚΑ Βοστώνη ΛΑ Μιλουαύχη ΜΑ Ῥαλεία
Β Ἀγγελόπολις ΙΒ Ἰαξωνόπολις ΚΒ Πόρος ΛΒ Ἀλβυκέρκη ΜΒ Κολωράδου Πηγαί
Γ Σικᾶγον ΙΓ Ἁγ. Φραγκισκούπολις ΚΓ Δητρόϊτον ΛΓ Συκσώνη ΜΓ Μιαμία
Δ Οὑστωνία ΙΔ Ἰνδιανάπολις ΚΔ Νασούπολις ΛΔ Φρέσνον ΜΔ Οὐιργινίας Αἰγιαλός
Ε Φοῖνιξ ΙΕ Κολομβούπολις ΚΕ Μέμφις ΛΕ Σακραμέντον ΜΕ Φηγόπολις
Ϝ Φιλαδέλφεια ΙϜ Οὐορθέντιον Φρούριον ΚϜ Λιμενία ΛϜ Τραπεζοῦς ΜϜ Μιννεάπολις
Ζ Ἅγ. Ἀντωνιούπολις ΙΖ Καρολῖνον ΚΖ Ὠκλαωμόπολις ΛΖ Κανσόπολις ΜΖ Τάλσα
Η Ἁγ. Διδακούπολις ΙΗ Σεάττλη ΚΗ Λειμῶνες ΛΗ Ἀτλάντη ΜΗ Ἀρλιγγτώνη
Θ Δαλλάσιον ΙΘ Δενουέριον ΚΘ Λουδοβικούπολις ΛΘ Μακρὸς Αἰγιαλός ΜΘ Νέον Γήναβον
Ι Ἁγ. Ἰωσηφόπολις Κ Οὐασιγκτών (Δ.Κ.) Λ Βαλτιμώρη Μ Ὠμάη Ν Οὐιχίτα
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.