Wp/grc/Βοημικὴ Γλῶσσα

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | grc
Wp > grc > Βοημικὴ Γλῶσσα

Βοημικὴ Γλῶσσα (βοημιστί: český jazyk, /ˈt͡ʃɛskiː ˈjazɪk/) ἐστὶ Ἰνδοευρωπαϊκὴ γλῶσσα εἰς τὴν σλαυικῶν σύστασιν τελοῦσα. Δημοσία γλῶσσα τῆς Βοημίας.

Παραδείγματα[edit | edit source]

 • ahoj = χαῖρε
 • jazyk = γλῶσσα
 • Česko = Βοημία
 • kde = ποῦ
 • domov = δόμος
 • člověk = ἄνθρωπος
 • muž = ἀνήρ
 • žena = γυνή
 • já = ἐγώ
 • ty = σύ
 • jeden = εἷς
 • dva = δύο
 • tři = τρεῖς
 • matka = μήτηρ
 • otec = πατήρ

Πάτερ Ἡμῶν[edit | edit source]

Βοημιστί Ἑλληνιστί
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἀμήν.

Λεξικὰ Βοημικῆς-Ἑλληνικῆς[edit | edit source]

 • Helena Panczová: Řecko-slovenský slovník – od Homéra přes klasické autory, helenistické období, Nový zákon až po křesťanské spisovatele pozdější antiky a rané Byzance

Πηγαί[edit | edit source]

 1. Czech ἐν Ethnologue (18th ἐκδ., 2015)

Σύνδεσμοι Ἐξώτεροι[edit | edit source]

Ἡ Οὐικιπαιδεία ἐν τῇ
Βοημικῇ Γλώσσῃ
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γλωσσολογίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.