Jump to content

Wp/cpx/Pó-chéng-chī

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cpx
Wp > cpx > Pó-chéng-chī

Chang-kô̤ Pó-sing-gṳ̂ Hâng-ci̍ ē bâng-beông. / 參考莆仙語漢字兮版本。


Pó-chéng-chī

Pó-chéng-chī (莆田市) sī De̤ng-huá Cíng-míng Gē̤ng-hó̤-go̤h Ho̤h-ge̤̍ng-sêng guâng ē seo̍h gá̤ dā̤-kih-chī. Diō̤ le̍h-seô dêng-táu iā ū ga̤̍u ceó Hing-ang, Hing-hua̍, iā ū ga̤̍u Pó-ió̤ng, Pó-sing. Ō̤-dâ̤ ca̍i guâng Sing-iú-gā̤ⁿ gah Lā̤-síng-kṳ, Síng-sio̤ng-kṳ, Háng-gang-kṳ, Siu̍-sṳ̄-kṳ 4 kṳ gah Bí-ciu-dô̤ go̤h-ga lṳ̂-iú-kṳ, Bí-ciu-uáng ba̍h-huāⁿ ging-ca̤̍ kai-huah-kṳ 2 gá̤ guâng-ûi-hōi.