Jump to content

Wp/cpx/Háng-gang-kṳ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cpx
Wp > cpx > Háng-gang-kṳ

Chang-kô̤ Pó-sing-gṳ̂ Hâng-ci̍ ē bâng-beông. / 參考莆仙語漢字兮版本。


Template:Wp/cpx/Infobox settlement Háng-gang-kṳHo̤h-ge̤̍ng-sêng Pó-chéng-chī ō̤-dâ̤ ē seo̍h-gá̤ kṳ.Deó Ho̤h-ge̤̍ng hâi-gíng du̍i-dó̤-ng,dang-ha̤̍uⁿ gah Ho̤h-chiaⁿ cá̤ gau-ga̍i,bah-ha̍ṳ gah Ṳ̂ng-ta̍i seó-bá̤ⁿ. Go̤h-bū-īng deó 2002-níng 2-go̍ih dá̤u-cîng Pó-chéng-chī ē héng-ci̍ng-kṳ-uā,Háng-gang-kṳ ē dā̤-buáⁿ be̍ng duā,chīng ngoéng-dâ̤ 60-bíng-ho̤ng-go̤ng-lî be̍ng ceo̍ 752-bíng-ho̤ng-go̤ng-lî,cha-beoh-do̤ náng ū 42-māng.