Wp/cop/ⲱⲡⲓ (ⲑⲱϣ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲱⲡⲓ (ⲑⲱϣ)
ⲡⲓⲗⲓⲙⲏⲛ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲫⲙⲁⲛⲃⲁⲣⲱϩ

ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛ̀ⲱⲡⲓ ⲟⲩⲑⲱϣ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ. ϩⲁϩ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲟⲛϧ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲡⲱⲡⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲁ ⲛ̀ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲱⲥ ϯϦⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ, ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲏ, ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϧⲏⲧ

ϩⲁⲛⲕⲁϩⲓ[edit | edit source]

ⲛⲉⲛⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲑⲱϣ ⲛⲉ:

 • ⲡⲱⲡⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الأقصر, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲡⲁⲡⲉ)
  • ⲡⲭⲁⲧⲁⲡⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الخطيب)
  • ⲧⲟⲗⲕⲉ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الأقالتة)
  • ⲫⲙⲁⲛⲃⲁⲣⲱϩ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: البعيرات)
 • ⲡⲓⲥⲟⲗⲥⲉⲗ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الزينيه, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲡⲥⲟⲗⲥⲗ)
  • ⲡⲉⲧⲉⲙⲟⲩⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: المدامود)
 • ⲡⲉⲧⲁⲗⲁⲩ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: البياضية)
 • ⲡⲕⲟⲗⲱⲗ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القرنة)
  • ⲕⲁⲙⲟⲗⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: القبلي)
  • ϫⲏⲙⲓ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: مدينة هابو, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ϫⲏⲙⲉ)
 • ⲉⲣⲙⲉⲛⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أرمنت)
  • ϯⲙⲓⲕⲣⲁⲧⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الدمقراط)
  • ⲙⲁⲣⲏⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: المريس)
 • ⲧⲱⲧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طود)
 • ⲉⲥⲛⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: إسنا, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲥⲛⲏ)
  • ⲥϩⲃⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: أصفوان)
  • ⲥⲉⲣⲛⲏϧ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: زرنيخ)
  • ⲫⲁⲑⲩⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الغريرة)
  • ϯⲁⲃⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: طفنيس المطاعنة)
  • ⲕⲟⲛⲧⲣⲟⲗⲁⲧⲱⲛ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الحلة)
  • ⲛⲉⲛⲙⲁⲥ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: النمسا)
  • ⲕⲱⲙⲏ ⲙⲏⲣ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: كومير)
  • ϯⲣⲏ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: الترعة)
  • ⲧϩⲉⲛⲉϯ (ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲟⲥ: نجع الهنادي, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲫⲣⲏⲥ: ⲧϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ)