Wp/cop/ⲥⲉⲛϥⲟⲩⲣⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop(Redirected from Wp/cop/ⲥⲉⲛϥⲱⲣⲓ)
Wp > cop > ⲥⲉⲛϥⲟⲩⲣⲓ
Jump to navigation Jump to search
ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲱⲟⲩⲧ `ⲛⲥⲉⲛϥⲱⲣⲓ

ⲛⲉ ⲥⲉⲛϥⲟⲩⲣⲓ ⲓⲉ ⲥⲉⲛϥⲱⲣⲓ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲁⲡⲁⲥ. ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ `ⲛⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩϥⲧⲟⲟⲩ `ⲙⲫⲱⲣ `ⲛⲭⲏⲙⲓ.

ⲣⲉⲛϥ[edit | edit source]

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲥⲙⲱⲧ `ⲛⲡⲓⲣⲁⲛ `ⲛⲡⲁⲓⲟⲩⲣⲟ. ⲛⲉⲣⲉⲛϥ `ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ snfrw ⲁϫⲓ sanfāraw. ⲡⲓⲣⲁⲛ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ Σηφουρισ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ (sanfā́ra > sənfā́rə > səfṓrə > səfū́rə>) sənfā́rə. ⲁⲡⲓⲣⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲙⲁⲓⲛⲉⲧⲟ ⲥϧⲁⲓ `ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϫⲉ Σωρισ. ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲙⲟⲧ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛϯⲙⲉⲧϣⲗⲟⲗ ⲥϥⲱⲣⲓ (sfṓrə > swṓrə). ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲕⲓⲟⲥ ⲥϧⲁⲓ ϣⲉⲛⲟⲩϥⲓ ⲓⲉ ϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ. ⲡⲁⲓⲥⲙⲟⲧ ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲥⲉⲛⲟⲩϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲥⲉϥⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲕⲉⲥⲙⲟⲧ `ⲙⲡⲓⲣⲁⲛ `ⲛ ⲥⲉⲛϥⲟⲩⲣⲓ.[1]

ⲧⲉϥⲙϩⲱⲟⲩⲓ[edit | edit source]

ⲥⲉⲛϥⲱⲣⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲧ `ⲛϣⲱⲟⲩϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲓⲁϯⲱⲧ `ⲛϣⲉϥⲣⲏ ⲛⲉⲙⲣⲁⲧⲱⲧϥ ⲛⲉⲙϩⲁⲣⲧⲱⲧϥ.

ϩⲁⲛϫⲱⲙ `ⲛⲥⲁϧ[edit | edit source]

  1. Gundacker, Roman: Die Eigennamen der Könige der IV. Dynastie. Ihre Struktur und Bedeutung gemäß ägyptischen und griechischen Graphien. In: Lingua Aegyptia 21 (2013).