Jump to content

Wp/cop/Ⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/Ⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ)
Wp > cop > Ⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
Ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ϧⲉⲛⲟⲩⲕⲁⲛⲧⲁ

Ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ⲟⲩⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ϧⲉⲛⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉ. Ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ ⲉⲩϣⲏⲟⲩ ⲉ̀ϩⲟⲧⲉ ϩⲁⲛⲓ̀ⲁ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛϯⲁ̀ⲫⲣⲓⲕⲏ̀ ⲛⲉⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ[1] (ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲏⲅⲏ ⲥⲉⲙⲉⲩⲓ̀ ϫⲉ ⲁⲙⲁⲍⲱⲛ ⲉⲩϣⲏⲟⲩ ⲉ̀ϩⲟⲧⲉ)[2]. Ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ϥ̀ⲓⲣⲓ ⲛ̀6853 ⲛ̀ⲭⲓⲗⲓⲟ̀ⲙⲉⲧⲣⲟⲛ ⲛ̀ϣⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ ⲟⲩⲧⲉϣⲗⲱⲗ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉⲧⲉϥⲑⲉⲥⲓⲥ ϧⲉⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲭⲱⲣⲁ – ⲧⲁⲛⲍⲁⲛⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙⲟⲩⲕⲁⲛⲧⲁ ⲛⲉⲙⲣⲟⲩⲁⲛⲧⲁ ⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲣⲟⲩⲛⲧⲓ ⲛⲉⲙϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲱⲅⲅⲟ ⲛⲉⲙⲭⲉⲛⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙⲉⲣⲩⲑⲣⲁⲓⲁ ⲛⲉⲙⲡⲁⲛϩⲱⲥⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏⲥ ⲛⲉⲙⲡⲁⲛϩⲱⲥⲓ ⲛⲉⲙⲭⲏⲙⲓ.

Ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲏ ⲉⲧϯϣⲱⲙ – ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲉⲙⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ⲛ̀ⲁ̀ⲥⲓⲗⲱⲛ. Ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲃϣ ⲧⲉ ϯϣⲱⲣⲡ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲗⲩⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲥⲱⲕ ⲟⲩⲧⲉⲧⲁⲛⲍⲁⲛⲓⲁ̀ ⲛⲉⲙⲃⲓⲕⲧⲟⲣⲓⲁ̀ ϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⲛⲉⲙⲟⲩⲕⲁⲛⲧⲁ ⲛⲉⲙⲡⲁⲛϩⲱⲥⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏⲥ. Ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲁ̀ⲥⲓⲗⲱⲛ ϥ̀ⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛⲑⲁⲛⲁ ϯⲗⲩⲙⲛⲏ ϧⲉⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ̀ ⲟⲩⲟϩ ϥ̀ⲥⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲁⲛϩⲱⲥⲓ. Ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ ⲥⲉϩⲟⲧⲡⲟⲩ ϧⲉⲛϯⲙⲏⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̀ⲉⲛϩⲱⲥⲓ ⲡⲓϧⲉⲣⲑⲟⲩⲙ.

Ⲡⲓⲣⲁⲛ

[edit | edit source]

Ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ϧⲉⲛⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲥⲁϧⲫⲣⲁⲛϣ ⲡⲉ

M17X1
D21
G43N35AN36
N21 Z1

ⲁϫⲓ jatraw (jtr.w) ⲉⲧϫⲉⲣⲉ "ⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ" ⲛⲉⲙ

Ha
p y
N36

ⲁϫⲓ /ħɑːpi/ (ḥꜥpj), ϩⲱⲡⲓ, ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ϯⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ.

Ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲁϥϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲓⲁ̀ⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲁⲥ Νεῖλος (ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ: Nilus, ⲙ̀ⲙⲉⲧⲁ̀ⲣⲁⲃⲟⲥ: النيل‎ ⲁⲛⲛⲓⲗ). Ϯⲉ̀ⲧⲩⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ̀ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲏ̀ⲥⲓⲟⲇⲟⲥ ϧⲉⲛⲑⲉⲟ̀ⲅⲟⲛⲓⲁ̀ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ϫⲉ ⲁ̀ⲛⲉⲓⲗⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲟⲧⲁⲙⲟⲓ (ⲛⲓⲛⲟⲩϯ ⲛ̀ⲓⲁⲣⲟ) ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲱ̀ⲕⲉⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙⲧⲏⲑⲩⲥ[3]. Ⲟⲩⲕⲉⲉ̀ⲧⲩⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ̀ ϥ̀ϭⲓⲧϥ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲥⲏⲙ «ⲛⲁϩⲁⲗ» ⲉⲧϥ̀ϫⲉⲣⲉ ⲟⲛ "ⲓ̀ⲁ̀ⲣⲟ".[4]

Ϩⲁⲛⲁⲣⲭⲏ

[edit | edit source]
  1. "Nile River". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 29 April 2015.
  2. Amazon Longer Than Nile River, Scientists Say
  3. «Τηθὺς δ᾽ Ὠκεανῷ Ποταμοὺς τέκε δινήεντας, Νεῖλόν τ᾽ Ἀλφειόν τε καὶ Ἠριδανὸν βαθυδίνην» (ⲏⲥⲓⲟⲇⲟⲥ, "ⲑⲉⲟⲅⲟⲛⲓⲁ", 337-8).
  4. "Nile". Online Etymology Dictionary.