Wp/cnr/Sanja Damjanović

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Sanja Damjanović

Dr Sanja Damjanović (Nikšić, 5. jun) je crnogorska fizičarka i ministarka nauka u Vladi Crne Gore.

Biografija[edit | edit source]

Dr Sanja Damjanović je rođena 5. juna 1972. godine u Nikšiću, đe je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije završila je na Fizičkom fakultetu u Beogradu 1995., đe je pohađala i magistarske studije na smjeru Gravitacija i čestice. Bila je đak generacije, a potom i studentkinja generacije za 1995-1996.

U toku magistarskih studija, godinu dana radila je kao asistentkinja na Fizičkom fakultetu u Beogradu, a zatim, 1997. i 1998. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Sa Univerziteta Crne Gore odlazi na doktorske studije u Hajdelberg, đe je paralelno sa istaživačkim radom predavala na Univerzitetu „Ruprecht-Karl“ u Hajdelbergu, u Njemačkoj. Doktorirala je 2002. godine sa pohvalom „magna cum laude“ na temu: „Electron-pair production in Pb-Au collisions at 40A GeV“ („Emisija e+e-parova u Pb-Au interakcijama na energijama 40A GeV“). Doktorska disertacija se odnosi na fundamentalno istraživanje iz oblasti eksperimentalne fizike sudara teških jona pri visokim energijama u okviru CERES/NA45 eksperimenta u CERN-uu Ženevi, u Švajcarskoj.

Nakon toga slijedi post-doktorska pozicija na osnovu zajedničkog ugovora sa Univerzitetom u Hajdelbergu i GSI institutom u Darmstadtu, a od 2006. godine uslijedila je prestižna pozicija „CERN Fellowship“ u vidu trogodišnjih postdoktorskih studija u CERN-u, na temu fundamentalnih istraživanja iz oblasti eksperimentalne fizike sudara teških jona pri visokim energijama u okviru NA60 eksperimenta u CERN-u.

Iako za pozicije u CERN-u mogu da konkurišu samo fizičari iz zemalja sa punim članstvom, dr Sanji Damjanović pomogao je šestogodišnji ugovor iz Hajdelberga, đe je doktorirala i počela postdoktorat.

Od 2010. godine intenzivno se bavi primijenjenim istraživanjima za CERN i GSI-FAIR projekte, a od 2011. godine stiče prestižno zvanje „Scientific Associate“ u CERN-u u saradnji sa GSI institutom, te od 2014. godine i „Staff position in research“ u GSI institutu. 

Autorka je i koautorka preko 100 publikacija i naučnih izvještaja. Učestvovala je na preko 50 prezentacija na međunarodnim konferencijama, kolokvijumima i seminarima širom svijeta.

Od 2016. godine je ministarka nauka u Vladi Crne Gore.

Profesionalne aktivnosti[edit | edit source]

Od 1999. član međunarodnih timova kroz angažman u dvije velike međunarodne organizacije, CERN (Ženeva, Švajcarska) i GSI-FAIR (Darmstadt, Njemačka), kako u fundamentalnom tako i u primijenjenom istraživanju iz oblasti nuklearne fizike visokih energija. 

Teme istraživanja[edit | edit source]

Fundamentalno istraživanje: Izučavanje posebnog stanja materije, tzv. kvark-gluonske plazme kreirane pri sudarima teških jona ubrzanih do relativističkih energija, a koja je od direktnog značaja za proučavanje ranog Univerzuma kada je Univerzum bio star čak samo milioniti dio sekunde. Glavna sonda za izučavanje ove vrste materije je produkcija leptonskih parova koja na izvjestan način predstavlja termometar za kvark-gluonsku plazmu. Ujedno, to je i prva identifikacija zračenja nalik Plankovom zračenju. 

Primijenjeno istraživanje[edit | edit source]

Proučavanje polja radijacije (tzv. „adiation field“) nastalog usljed ubrzanja visoko-energetskih snopova čestica u akceleratorima u cilju zaštite akceleratorskih komponenti (poput superprovodnih magneta) i drugih aspekata dijagnostike snopova čestica.

Poveznice[edit | edit source]