Jump to content

Wp/cnr/Univerzitet Crne Gore

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore

https://www.ucg.ac.me/

Univerzitet Crne Gore (UCG) predstavlja najugledniju visokoškolsku ustanovu u zemlji, osnovanu 1974. godine. Okosnica je intelektualnog razvoja Crne Gore, pokretača naučnoistraživačkog, kulturno-umjetničkog i inovativnog stvaralaštva.

Svojom mrežom od 19 fakulteta i tri naučna instituta, UCG obuhvata širok spektar akademskih disciplina, od društvenih i humanističkih nauka do tehnoloških, prirodnih i medicinskih nauka. Otvorena vrata znanja primaju oko 17.000 aktivnih studenata svih nivoa studija, dok ih više od 1.000 akademskih, stručnih i administrativnih zaposlenih vodi na put znanja i usavršavanja.

Nastavni proces na UCG-u organizovan je prema najvišim standardima Evropskog prostora visokog obrazovanja, usklađujući se s kurikulima uglednih svjetskih univerziteta. Brojne međunarodne saradnje i programi mobilnosti pružaju studentima, nastavnicima i administrativnom osoblju bogate prilike za razmjenu znanja i iskustva na globalnom nivou.

Osnovne studije na UCG-u traju tri akademske godine, osim za regulisane profesije i obrazovanje učitelja koji traju pet, odnosno šest godina. Postdiplomske master studije traju dvije, a doktorske studije tri akademske godine. Kandidati se na osnovnim i master studijama upisuju na teret Budžeta države.

Univerzitet Crne Gore se afirmiše kao vodeća naučnoistraživačka institucija u zemlji, pokretač revolucionarnih otkrića i inovacija. Kroz intenzivnu međunarodnu saradnju i projektne aktivnosti, UCG kontinuirano jača svoje naučnoistraživačke kapacitetete, doprinoseći napretku nauke i tehnologije ne samo u Crnoj Gori, već i na globalnom nivou.

Pored vrlo izrazite istraživačke aktivnosti na fakultetima, UCG u svom sastavu ima i tri naučna instituta: Istorijski institut, Institut za biologiju mora i Institut za napredne studije. Ovi instituti predstavljaju centar naučne ekscelencije, okupljajući vodeće naučne istraživače koji obogaćuju znanje i otvaraju nove horizonte naučnog istraživanja.

Univerzitet Crne Gore neprestano gradi mostove saradnje sa privrednim, društvenim i međunarodnim okruženjem. Produktivna kolaboracija s biznis sektorom i javnim institucijama omogućava UCG-u da svoje znanje i inovacije direktno primjenjuje u praksi, doprinoseći razvoju i napretku Crne Gore.

Univerzitet Crne Gore (UCG) s ponosom nosi titulu člana prestižnih međunarodnih organizacija, potvrđujući svoju uspješnost i visoke akademske standarde na globalnom nivou.[1]

 • Evropska asocijacija univerziteta EUA (The European University Association): UCG je aktivni član ove prestižne organizacije koja okuplja preko 850 univerziteta iz 47 evropskih zemalja. Članstvo u EUA pruža UCG-u brojne prilike za saradnju, razmjenu znanja i iskustva, kao i za promociju svoje ponude na međunarodnom tržištu visokog obrazovanja.
 • Magna Charta Universitatum: UCG je potpisnica Magna Charta Universitatum, globalne inicijative koja zagovara temeljne principe akademske slobode, autonomije i institucionalne samouprave univerziteta. Ovim potpisom, UCG se zalaže za očuvanje ovih vrijednosti i njihovu implementaciju u svom radu.
 • Univerzitetska agencija frankofonije AUF (The Francophone University Association): Kao član AUF-a, UCG ima pristup širokoj mreži frankofonskih univerziteta širom svijeta. Ovo članstvo omogućava UCG-u da pokrene brojne projekte saradnje, mobilnosti i istraživanja u okviru frankofonskog prostora.
 • Univerzitetska mreža Jadransko-jonske inicijative - Uniadrion (The University Network of the Adriatic Ionian Initiative): UCG je aktivan član Uniadrion-a, mreže univerziteta iz zemalja Jadranskog i Jonskog mora. Ova mreža pruža UCG-u prilike za saradnju na regionalnim projektima, razmjenu iskustava i poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja u regionu.
 • Mreža univerziteta malih zemalja i teritorija - NUSCT (Network of Universities of Small Countries and Territories): UCG je član NUSCT-a, mreže univerziteta iz malih zemalja i teritorija. Ovo članstvo omogućava UCG-u da razmijeni iskustva i dobre prakse sa sličnim institucijama širom svijeta, kao i da se zalaže za specifične potrebe i izazove malih univerziteta.
 • Udruženje balkanskih univerziteta - BUA (The Balkan University Association): UCG je aktivan član BUA-a, mreže univerziteta iz zemalja Balkana. Ova mreža pruža UCG-u prilike za regionalnu saradnju, razmjenu znanja i iskustava, kao i za promociju visokog obrazovanja na Balkanu.
 • Mreža evropskih univerziteta ULISEUS (ULYSSEUS): UCG je član ULISEUS-a, mreže evropskih univerziteta koja se zalaže za inovativne metode nastave i učenja, mobilnost studenata i nastavnika, kao i za internacionalizaciju visokog obrazovanja.
 • Evropski koledž za bezbjednost i odbranu - ESDC (European Security and Defence College): UCG je institucionalni partner ESDC-a, prestižne obrazovne institucije koja pruža usavršavanje za visoke vojne i civilne dužnosnike iz cijele Evrope.

Univerzitet Crne Gore neprestano nastoji da razvija svoju međunarodnu saradnju i proširi svoju mrežu partnera na globalnom nivou. Brojni bilateralni sporazumi potpisani su sa univerzitetima iz Evrope i Azije, omogućavajući studentima, istraživačima i akademskom osoblju da se uključe u brojne programe razmjene i mobilnosti.

UCG je također aktivan učesnik u programima mobilnosti kao što su Erasmus+, CEEPUS i Mevlana, pružajući studentima, istraživačima i akademskom osoblju prilike za razmjenu znanja i vještina na internacionalnom nivou.

Univerzitet Crne Gore: Centar znanja i inovacije

Univerzitet Crne Gore (UCG) je vodeća visokoškolska institucija u zemlji, koja pruža obrazovanje na svim nivoima u skladu sa principima Bolonjske deklaracije. Nastava se odvija na 19 fakulteta i tri naučna instituta, razasutih po tri crnogorske regije: centralnoj, sjevernoj i južnoj.

 • Centralna regija
  • Podgorica: U Podgorici se odvija nastava iz oblasti poljoprivrede, tehničkih, prirodnih i medicinskih nauka, prava i političkih nauka.
  • Cetinje: Cetinje je dom umjetnosti, gdje se nalaze Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija.
 • Južna regija
  • Kotor: U Kotoru se nalazi Fakultet za turizam i hotelijerstvo i Fakultet za pomorstvo.
  • Igalo: U Igalu se nalazi Institut za fizikalnu medicinu, gdje se obučavaju studenti Primijenjene fizioterapije.
  • Bar: U Baru se nalazi odsjek Biotehničkog fakulteta, gdje studenti mogu sticati potrebna znanja u oblasti mediteranskog voćarstva.
 • Sjeverna regija
  • Bijelo Polje: U Bijelom Polju se nalazi Centar za kontinentalnu pomikulturu, kao i razne ogledne parcele.
  • Berane: U Beranama se nalazi Visoka medicinska škola, kao odsjek Medicinskog fakulteta.


Međunarodni programi

UCG je aktivan učesnik u međunarodnim programima mobilnosti, kao što su Erasmus+, CEEPUS i Mevlana, pružajući studentima, istraživačima i akademskom osoblju prilike za razmjenu znanja i vještina na internacionalnom nivou.

Istorija

Univerzitet Crne Gore (UCG) je osnovan 2. aprila 1974. godine u Titogradu (danas Podgorici) s ciljem da okupi naučni i kulturni potencijal zemlje i pripremi kadrove potrebne za dinamičan društveno-ekonomski i kulturni razvoj Crne Gore. Na dan osnivanja, predstavnici tri fakulteta (Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog), dvije više škole (Pedagoške akademije iz Nikšića i Više Pomorske škole iz Kotora) i tri samostalna naučna instituta (Istorijskog, Poljoprivrednog i Instituta za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda) potpisali su Samoupravni sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu.

Dan Univerziteta Crne Gore proslavlja se 29. aprila, dana kada je iste godine konstituisana Skupština Univerziteta, kao najviši organ upravljanja Univerzitetom. Skupština je izabrala sve ostale organe: prvog predsjednika i potpredsjednika Skupštine, Izvršni odbor Skupštine, rektora i dva prorektora, čime je okončan proces osnivanja.

Godinu dana nakon osnivanja, ime univerziteta je promijenjeno u Univerzitet "Veljko Vlahović", po čovjeku koji je bio vođa dvije najvažnije ideje u Crnoj Gori u to vrijeme - jugoslovenstva i antifašizma. Godine 2016. u kampusu Univerziteta u Podgorici postavljena je komemorativna bista Veljka Vlahovića. Od marta 1992. godine Univerzitet nosi ime koje i danas nosi - Univerzitet Crne Gore.

Tokom svoje istorije, univerzitetska zajednica se širila i transformisala, i vremenom postajala sve kompleksnija i sveobuhvatnija visokoškolska ustanova. Broj studenata je rastao, razvijale su se nove naučne discipline, a potrebe privrede i drugih djelatnosti su rasle, što je uslovilo reorganizaciju postojećih i osnivanje novih univerzitetskih jedinica.

Rektori Univerziteta Crne Gore

 • 2021-    : Prof. dr Vladimir Božović[2]
 • 2017-2021: Prof. dr Danilo Nikolić
 • 2014-2017: Prof. Radmila Vojvodić
 • 2008-2014: Prof. dr Predrag Miranović
 • 2003-2008: Prof. dr Ljubiša Stanković[3]
 • 1999-2003: Prof. dr Predrag Obradović
 • 1995-1999: Prof. dr Ratko Đukanović
 • 1990-1995: Prof. dr Božidar Nikolić
 • 1986-1990: Prof. dr Miloš Radulović
 • 1982-1986: Prof. dr Milinko Šaranović
 • 1978-1982: Prof. dr Miljan Radović
 • 1974-1978: Prof. dr Mirčeta Đurović

Izvori

[edit | edit source]

https://www.ucg.ac.me/

https://www.youtube.com/@univerzitetcrnegore3166

Kraći promo film (Magna Charta Universitatum) https://www.youtube.com/watch?v=bixNWOiEoFE

Film o Univerzitetu Crne Gore, povodom 45.godina od njegovog osnivanja https://www.youtube.com/watch?v=Dre-06vjKpY

Univerzitet Crne Gore, promotivni film https://www.youtube.com/watch?v=fukik-p8MeA