Wp/cnr/Ivana Jelić

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnrWp > cnr > Ivana Jelić

Prof. dr Ivana Jelić je profesorka Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, sutkinja Evropskog suda u Strazburu i ekspertkinja Komiteta za ljudska prava UN-a.

Biografija[edit | edit source]

Ivana Jelić je rođena 1975. godine u Podgorici, đe je završila osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet. S odlikom (summa cum laude) je i magistrirala, januara 2004. i doktorirala jula 2007., iz oblasti međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od marta 2001. radi na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U zvanje docentkinje birana je 2008., a u zvanje vanredne profesorice 2013. za predmete iz međunarodnopravne naučne oblasti. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore angažovana je od 2005. U dva mandata (2011.–2012. i 2015.–2016.) bila je prodekanica za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta.

Specijalizacije iz oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava, obavila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bergenu (2002.), Pravnom fakultetu Univerziteta Kalifornije u Berkliju (2004.–2005.), Centru za ljudska prava Univerziteta Kolumbija u Njujorku (2005.), Haškoj akademiji za međunarodno pravo (2006. i 2009.), Centru za humanitarno pravo i ljudska prava Univerziteta Pariz 2 – Asas (2007.), UNOG-u u Ženevi (2008.), Londonskoj školi ekonomije (2010.–2011.), Pravnom fakultetu Slobodnog univerziteta Berlina (2013.–2014.) i Pravnom fakultetu Univerziteta Sofija Antiplois u Nici (2015.).

Potpredśednica je Udruženja pravnika Crne Gore. Članica je Odbora za pravne nauke CANU, Matice crnogorske, Savjeta Diplomatske akademije i Savjeta za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore. Od njegovog osnivanja 2010. godine, bila je članica Centra mladih naučnika, pri CANU, a u mandatu 2011.–2013. i njegova predśednica. Ima titulu istaknute gostujuće profesorice (Distinguished Visiting Professor) za oblast Međunarodnog prava ljudskih prava, na Pravnom fakultetu Slobodnog univerziteta u Berlinu.

Od 2008. godine je pravna ekspertkinja Savjeta Evrope. Bila je članica Glavnog komiteta za ljudska prava Savjeta Evrope – CDDH (2008.–2012.), Radne grupe eksperata za pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (2010.), Komiteta eksperata za unapređenje postupaka za zaštitu ljudskih prava – DH-PR (2008.–2010.), Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope – ACFC (2012.–2016.) i njegova potpredśednica (2014.–2016.). Komitet ministara Savjeta Evrope, ponovo ju je, 2017. godine, izabrao za ekspertkinju ACFC-a.

Od 2015. je članica UN Komiteta za ljudska prava, a u martu 2017. izabrana je za potpredśednicu ovoga tijela. Od 2008. je učestvovala u radu više stručnih radnih tijela Vlade Crne Gore u vezi s harmonizacijom pravnih propisa i prakse sa standardima SE i EU. 2018. je izabrana za sudiju iz Crne Gore za Evropski sud za ljudska prava.

Dobitnica je više nagrada i priznanja, među kojima i Nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, za uspjehe u nauci namijenjene mladim stvaraocima, (2007.). Objavila je više od devedeset radova, u domaćim i međunarodnim časopisima. Autorka je knjiga Ljudska prava i multikulturalizam, Odgovornost država u međunarodnom pravu iPrava manjina i koautorka pet međunarodnih monografija na engelskom i njemačkom jeziku.

Govori engleski, francuski i italijanski, a služi se njemačkim jezikom.

Poveznice[edit | edit source]