Jump to content

Wp/blc/Qwaxw

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blc
Wp > blc > Qwaxw
Ti qwaxw

Tic ti qwaxw ti lhkw' ti sk'cliits ti tsitsipii. Qwaxwqwaxwlitaw ats. Qwaxwqwxwi-tutim wa qiqipinaw ts. Axw knicaynicim ti qwaxw tc ca tl'msta. [1]Axw slaxmitsutaw wa qwaxw txw alh Nuxalk. Slax kuks wa smsmalh ts alh ts.[2]

wa sininitsaw ts[edit | edit source]

Aytut wa qwaxw sknicit wa tsay wa snknic, kamalhkalaalhmit tc. Alh7aynaw c tu nan ts s7alh7ayutsaw ala snknicaw ts. Knicit ats wa tsay wa knicaynicim wa ts'kta - alh7aynaw c tu nan txw s7alh7aynaw ala snknicaw ts. Usyamit wa tsay wa atma wa sq'alh, wa qiqti wa nmnmk' ts, wa smlhk ts, wa tsakwliwa ts, wa tsay. alhpsaw tuu ca mnk. Axw k'maylaycaw ula astcws ti stw'inaw wa lhkw' wa nmnmk' ts - wa alh7ay c ti skma, ti scwpanilh. Alhk'ilhtutit wa issq'alh wa nmnmk' ts stl'aputsaw alh ts. k'ctim kw' snaycalhaw ala nutsakwaax ts slhxanmaw. Kamalh axw naycalhmit wa alh7ay, tl'aputsaw wa qwaxw ts ala qluq's wa atma wa nmnmk' - nulhukwwaaxtit tuu ts - alhpsaw ala uts'aax ts.

Yanicit tuu wa sqaluts ts, wa nut'xtiitk ts, n wa q'panaw wa qw'las wa tsitsipii.

Q'awit wa slax wa snknicaw - lip'tsutaw ula alhq'awim wa snknicaw ts ssutkams. Ulxaw tuu - ulxtit wa qw'las wa qwaxw ts c tu alhq'awim wa snknicaw ts. Tanapsulhakwtuu ala stncus ts s7iklhlis ala umatstus wa s7aylh - alhpsaw ala alhtayamkayc wa snknic.

s7alh7aynaw ala ts'ktanaw ts[edit | edit source]

Acwsanaw tu wa qwaxw ts - anutsnmit wa slax wa amatstum wa alhq'awim wa snknicaw ts. Lhkw's ti stsuuxinaw tc alh ti napaw wa qw'las wa tsitstsipii. xwismaylaycaw ats - xwismaw alh ti stl'antl'apamktmacw n wa wats', wa niq'x, wa nutsakwaax. talawsaw wa qwaxw ts stsatsluksiinaw, slhwaaslancwamnaw ts. Axw lhlalstmaw - axw walilh wa si7ik'lhaw ts, axwtuu ayawit wa amats wa imantanaw ts. clh-su7ulmcaw wa qwaxw ts - alhkaltcwmit wa su7ulmcaw - putl'mtit kw' wa qw'las wa qwaxw kamalhiklhlcitimutaw ula amats wa imantanaw ts.

wa qwaxwqwxwi alh ti imantanaw tc alh ti aqw'an

tutu-imantanaw ts ala stn ts, ala aqw'an ts. Nup'atsaaxtut wa imantanaw ts - kstcwaynicit ts ca stntnii, ca sxwaxwa, ca sqitilhp n wa st'winlits'. Ays tsi cnaaslh snu7usqnamkis wa q'panaw ts ulh ti imantanaw ts s7alhtu7ntstimuts. Asmusulh wa qwaxulh ts, nus7alhklhmulh matuu ts ala matl'ap ts. Samwiis tsi cnaaslh s7asimlts alh ts ula snitsms wa q'pa ts. knicaynictim wa qwaxwqwxwi ca ts'lkt n wa kalhsmlhkm.

Lhkw'lcaw tsk ala matl'ap. lhwaaslxslancwamnaw wa acwlh wa qwaxw ala patsalh s7atmanaw ts.

Iixsa[edit | edit source]

yusilh ti sliss ti qwaxw ska nuquts'ulhaqw'silh ti ka awk'awalham. nukwtl'ikilh ti mnlhkwa ulh ti ka slis alh ti t'amas. yusilh ti mnlhkwa t'ayc siksilh ti nusxyals alh ti qluq's.[3]

kamalh slicim ti wal, tsuts Captain Schooner syas ka maliixwicw ti slics tc ala mats'i. tsuts tc muus syas skwtl'ilh ti alhmaliixwayc ti alh7ay t'ayc ula amataw s7alhpsaw wa qwaxw ts, siknicit tc. Musams ka aytucw. Kamalhknicim mas wa mats'i ats c tu qwaxw txw, ka yalclayc ti kmalclayc tc.[1]

wa smsmalh ts n wa smayustalh ts[edit | edit source]

Tics tu qwaxw tx ti tsitstsipii tc, kstcwaynicim c tu Masmasalaniixw ts. Maliixwtmacws Qwaxw ala nuslax ala patsalhlt ts, ays tuu s7nacliwatus wa kulhulmcilh ats ala tl'msta. Wic ats wa acwlh wa smayustalh ts n wa smsmalh ts alh Qwaxw.

References[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 Captain Schooner
  2. Louie Hall
  3. Joshua Moody