Jump to content

Wn/yue/Project:維基新聞需要你

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | yue
Wn > yue > Project:維基新聞需要你

歡迎來到維基新聞,一個都可以寫嘅自由新聞來源!你喺呢度睇到嘅任何文章都係同你我無咩分別嘅個人所寫。您都可以編輯任何你喺度看到嘅文章—擴充佢,改正錯字病句,補充事實等等……

維基新聞嘅文章係咩?

首先同最重要嘅係,在呢度撰寫一定要遵守中立嘅觀點,而且唔可以含有個人嘅意見同評論(如果你需要表達你嘅看法,請使用網誌(Blog)。)

主要有兩種性質嘅文章:

  • 用來自其他在線新聞來源嘅消息撰寫文章。你可能會問:我用Google新聞唔係一樣得咩?好簡單──我哋可以綜合來自所有新聞來源對新聞事件嘅報道,再寫成一篇單獨嘅文章嚟方便讀者。我哋都可以呈現出一種中立風格嘅新聞──而避免大多數其他新聞來源所表現出來嘅偏見。
  • 撰寫原創報道性質嘅文章。你可以寫你自己嘅新聞!我們只需要你仔細地記錄並且表現係你嘅文章裡。

文章都係合作完成嘅。無邊個獨佔書寫權,任何人都可以自由地編輯任何文章,只要修改不違反我們嘅指導方針

我哋好需要你

我哋需要你爲維基新聞撰寫噉樣嘅文章:

  • 你發現嘅有趣事物:如果你會覺得好奇,噉樣佢都會讓很多其他嘅人感到好奇!
  • 你認爲沒有得到充分嘅報道:你了解嘅某個問題被人遺忘咗或者沒有得到媒體嘅足夠重視?在呢度你有機會可以告訴全世界!
  • 對你好鬼重要:你寫嘅新聞可以係國際性嘅事件,都可以係發生喺您周圍嘅事情──我們都唔介意!

但係我哋都希望你編輯擴充你係呢度睇到嘅其他文章。唔似其他新聞來源,當您喺度見到一個錯誤或者某些被忽略而您卻知道嘅事,可以更正它!

開始啦!

網站完整嘅入門介紹,請參看維基新聞入門

准備開始寫未?請到編輯部,呢個係網站嘅心臟,喺度可以撰寫新聞,編輯現有嘅文章。

如果您需要進一步了解維基新聞,請睇我哋嘅幫助目錄