Jump to content

Wn/yue/Project:編輯部

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | yue
Wn > yue > Project:編輯部
歡迎嚟到維基新聞嘅編輯部,呢度係記者撰寫新聞嘅地方。

快速連結

開始撰寫新的文章

任何人(包括閣下)都可以喺維基新聞度編輯!請直接喺下低嘅框入面輸入新聞標題,跟住撳「撰寫新聞」,咁就可以開始寫新聞稿喇:

請瀏覽Wn/yue/Wikinews:新聞投稿了解更多詳情。


最新創建嘅五條新聞稿:

16 July 2024

  • 19:3819:38, 16 July 2024Wt/bxr/ханхинаха (hist | edit) ‎[847 bytes]Tokhoi (talk | contribs) (Created page with "'''Удха:''' Хэзээ юумэ абяатай байна: хонхо, утас '''Жэшээ:''' Энэ арба гаран жэл соо гансал түмэр гэнжын ханхинаха абяан, каторжан хүнүүдэй ёололдоон соносогдоно. ["Арадай хүбүүн" (Г. Цыденжапов) [1958]] — Хашарһа мүнгэнэй ханхинаа шагнахадаа мүнгэтэй болооб, шараһан...")
  • 19:1719:17, 16 July 2024Wt/bxr/хүнэг (hist | edit) ‎[659 bytes]Tokhoi (talk | contribs) (Created page with "'''Удха:''' Тэрээнтэй хүн уhан, hүн асардаг. '''Жэшээ:''' Веранда дээрэ байһан хулһан эшэтэй хахуулинуудһаа гурбыень шэлэжэ абаад, загаһа хэхэ хүнэг абаад, Доржо бишыхан Сашатай сөөрэм тээшэ шэглэн ябаба. ["Түрэл нютагһаа холо" (Ч. Цыдендамбаев) [1958]] Юрэдөө, һүтэй хү...")
  • 19:1319:13, 16 July 2024Wt/bxr/хасуури (hist | edit) ‎[551 bytes]Tokhoi (talk | contribs) (Created page with "'''Удха:''' Модон, тэрэнииеэ Европада хүн гэртээ шэнэ жэлдэ табидаг. '''Жэшээ:''' Ногоон хасуури, нарһадай дунда алтан шара намаатай хуһан, улабар уляаһан харагдана. ["Заяанай зам" (Б. Санжин, Б. Дандарон) [1966]] Түргэн уһан соогуур томошог хасуури модон урдажа ябана. ["...")
  • 19:0519:05, 16 July 2024Wt/bxr/елүүр (hist | edit) ‎[524 bytes]Tokhoi (talk | contribs) (Created page with "'''Удха:''' Уhан тэрэ болшоно, хэзээ хуйтан байна. '''Жэшээ:''' Эдэ елүүр дээгүүр унахадаа, үеэдээ, һалтаадаа гээбы. ["Урасхал" (Ц.-Ж. Жимбиев) [1973–1976]] — Борлой энэ хэһэн елүүр добоһоомнай һолжорхо гэжэ бүл ябаарай, — гэжэ үхибүүд хойноһоонь хашхаралдаба. ["Урматай аж...")
  • 18:5818:58, 16 July 2024Wt/bxr/онгосо (hist | edit) ‎[735 bytes]Tokhoi (talk | contribs) (Created page with "'''Удха:''' Тэрээнтэй хүн уhан дээрэ ябадаг. '''Жэшээ:''' Онгосо дээрээ гансааран үлэһэн Петя маргашоод һууба: уһа руу һүрэжэ ороод, нүхэдэйнгөө хойноһоо тамархамни гү, али һөөргөө бусатарынь хүлеэхэмни гү? ["Хара һалхин" (Б. Мунгонов) [1971]] Тиихыень хүлеэжэ байһан юм...")

編輯緊嘅新聞稿

下低有好多文章都仲需要進一步嘅編輯;閣下可以自由咁開始編輯!需要了解甚麼是以及甚麼不是維基新聞的文章,請參看Wn/yue/Wikinews:內容指南和我們的指導方針。為咗畀人了解文章嘅可靠性,你可以加入文章標記

頭版嘅更新

淨係得發佈咗嘅新聞稿先至可以登上頭版。登上頭版嘅新聞稿如果被提交刪除討論或侵權驗證應該立即移除,直到嗰啲討論完晒。請留意,你必須擁有自動確認用戶權限先至可以編輯下低嘅頁面。

緊記先預覽內容,避免錯誤嘅嘢被刊登上頭版度。

Template:Wn/yue/shortcut

Template:Wn/yue/Clickable button
請喺文章底部使用唔同嘅標籤去改變文章嘅狀態。
當改咗標籤後,文章嘅狀態會喺度自動顯示返。
{{Wn/yue/Prepare}}
未來事件嘅背景資料,例如選舉。
{{Wn/yue/Develop}}
仲寫緊嘅稿。
{{Wn/yue/Review}}
已經完成撰寫且需其他資深記者審核嘅文章。
{{Wn/yue/Publish}}
用呢個標籤將文章發佈喺頭版度。