Wn/shn/ႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၵႃႇꩡႃႇ

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | shn
Wn > shn > ႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၵႃႇꩡႃႇ

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 8၊ 2023

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
မိၵ်ႈမၢႆ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢိတ်ႇသရေး လႄႈ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵႃႇꩡႃႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉမႃးလႄႈ ၼၢင်းယိင်းဢိတ်ႇသရေး လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလိူတ်ႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႈ (ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ) ႁႃးမၢတ်ႉသ် ပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး ၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်တင်း မၢၵ်ႇၼူၽႆး ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိုတ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢိတ်ႇသရေးလႄႈ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းတိုၵ်းလႄႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ဢိတ်ႇသရေး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၵႃႇꩡႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလိူတ်ႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႈ ႁႃးမၢတ်ႉသ် ပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး ၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်တင်း မၢၵ်ႇၼူၽႆး ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိုတ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢိတ်ႇသရေးလႄႈ ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းတိုၵ်းလႄႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ တပ်ႉႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ်ၼႆႉ တီႈၽၢႆႇၼိူဝ်လိၼ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းပႃးၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ဢိတ်ႇသရေးယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢိတ်ႇသရေး Benjamin Netanyahu လႆႈႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉၼႆသေ တိုၵ်ႉၶိုၼ်းႁွင်ႉ တပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း ၶဝ်ယူႇ။ ႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၽွင်းပဵၼ် ၶၢဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်းတၼ်း သႃႇသၼႃႇ ၸၢဝ်းၸိဝ်းလႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတိုၵ်းဢၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ မီးဝႆႉ 300 ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းလႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇတႄႉ မီးၵႂႃႇ ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢိတ်ႇသရေးၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

ဢိတ်ႇသရေးၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဢၼ်မၢၵ်ႇၼူၽႆးမႃး တီႈၵႃႇꩡႃႇၼၼ်ႉလႄႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ၽၢႆႇပႃႇလႅတ်ႇသတၢႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆ မီးယူႇ 230 ပၢႆသေ ၵူၼ်းလႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ မီးယူႇ 1600 ပၢႆၼႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ပၢႆးယူႇလီ ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ် မၢၵ်ႇၼူၽႆးယိုဝ်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢိတ်ႇသရေး မွၵ်ႈ 20 တီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းႈလႄ တင်း တပ်ႉဢိတ်ႇသရေးၶဝ် လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၶဝ်ၼႆႉ တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢိတ်ႇသရေးၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ် တိုၵ်ႉဢဝ် မၢၵ်ႇၼူၽႆး ယိုဝ်းသႂ်ႇယူႇ။ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸုမ်းႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈသႄႉသွမ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢီႇရၢၼ်ႇတႄႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ယွင်ႈဢၢမ်း လွင်ႈႁႃးမၢတ်ႉသ်ၶဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်တၢင်းသေၵေႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငႃႇ[edit | edit source]