Jump to content

Wn/shn/ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ် ထုၵ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တႃၶုၼ်

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | shn
Wn > shn > ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ် ထုၵ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တႃၶုၼ်

ဝၼ်းသုၵ်း၊ မေႇ 24၊ 2024

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း
ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းထႆး
ႁူမ်ႈသၢင်ႈ!
Wn/shn/မိူင်းထႆး
Wn/shn/မိူင်းထႆး
ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ်

လုၵ်းတတ်းသိၼ်လၵ်းမိူင်း ထႆး လႆႈႁပ်ႉ တႃႇငိၼ်းထွမ်ႇ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း တႃႇပၢၵ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပႅတ်ႈ တီႈ တႃၶုၼ်မၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းလႆႈဢဝ် ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်တႃၶုၼ်ၽွင်းလူင် တီႈ လုမ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ် ၼႆႉ လႆႈဢဝ် Pichit Chuenban ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႁူၵ်းလိူၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈလူလၢႆ လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူဝ်ႈပီ 2008 ၼၼ်ႉ ပၼ်တႃၶုၼ် ၽွင်းလူင် တီႈ လုမ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇၼၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၽိင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၼိူဝ် 40 ၶဝ် လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တိုၵ်းယွၼ်း တႃႇပၢၵ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပႅတ်ႈ တီႈတႃၶုၼ် မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုမ်းတတ်းသိၼ်လၵ်းမိူင်း လႆႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ လုမ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸွမ်း ၶေႃႈဢၼ်ပႃးၼႂ်းလၵ်းမိူင်းဝႃႈ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃၶုၼ် ၽွင်းလူင် တီႈ လုမ်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးတၢင်းတိုဝ်းၵမ်းလီသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိုဝ်းၵမ်လီၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ တေ ငိၼ်းထွမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၽိင်ႈတိုဝ်းၵမ် ႁိုဝ် ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း လုမ်းတတ်းသိၼ် ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သဵတ်ႇထႃ ထဝိသိၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႅဝ်ယူႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မၼ်းလႆႈဢဝ် ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉၽၢႆႇၼႃႈသေ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ တွပ်ႇပၼ် မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမႅၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

Pichit Chuenban လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တႃၶုၼ်မၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တေလႆႈထူပ်း လိူင်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတတ်းသိၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီ 2008 ၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ Pichit Chuenban လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢၵ်ႈၵၼ်တင်းမၼ်း သွင်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈတၢင်ၼႃႈၸွမ်းပၼ် လိူင်ႈလွၵ်းလိၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ်ၶျိၼဝတ်ႉရ် လႄႈ မေး မၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢဝ် ငိုၼ်းဝၢတ်ႇ သွင်လၢၼ်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈသေ ႁဵတ်းလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ် ၸူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းတတ်းသိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ႁူၵ်းလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လိူင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် လႆႈၺႃးမႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ သွင်ပီယဝ်ႉ။


ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း

[edit | edit source]