Wn/nan/Pe̍h-gô-lô-su hoán-tùi-phài chóng-thóng hāu-soán-jîn tī Minsk kí-hêng tōa-hêng chi̍p-hōe

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nanWn > nan > Pe̍h-gô-lô-su hoán-tùi-phài chóng-thóng hāu-soán-jîn tī Minsk kí-hêng tōa-hêng chi̍p-hōe

【2020 nî 8 goe̍h 6 ji̍t sìn】

Pe̍h-gô-lô-su (Belarus) tit-beh tī 8 goe̍h 9 ji̍t kí-hêng chóng-thóng soán-kí. 7 goe̍h 30 ji̍t pài-sì, hoán-tùi-phài hāu-soán-jîn Sviatlana Tsikhanouskaya (Святлана Ціханоўская) tī Pe̍h-gô-lô-su siú-to͘ Minsk (Мінск) kí-hêng chi̍p-hōe. Kin-kì pò-tō, chit pái ê chi̍p-hōe ū sò͘ bān lâng chham-ka, sī Pe̍h-gô-lô-su 10 nî lâi siōng tōa ê chèng-tī oa̍h-tāng chi-it. Kin-kì Pe̍h-gô-lô-su Lāi-bū-pō͘ pài-gō͘ ê pò-kò kah Pe̍h-gô-lô-su to̍k-li̍p jîn-khoân tiong-sim "Vyasna" pài-sì ê pò-kò, chháu-kî-lio̍k-á ū 18,250 chì 63,000 lâng chham-ka chit tiûⁿ chi̍p-hōe. Chi̍p-hōe leh thó-lūn ê chi̍t-ê chú-iàu būn-tê sī beh kā í-chêng in-ūi chèng-tī ūn-tōng hō͘ lâng lia̍h khì koaiⁿ ê chèng-tī-hoān pàng--chhut-lâi.

Chi̍p-hōe tāi-iok tī tong-tè sî-kan ē-po͘ 6 tiám khai-sí. Thâu 2 tiám-cheng, chèng-tī-hoān ê pêng-iú kah chhin-sio̍k chò-chhut hoat-giân, mā-ū Pe̍h-gô-lô-su im-ga̍k-ka, kio̍k-chok-ka tī hoat-giân chi-kan chìn-hêng piáu-ián.

Tsikhanouskaya tī àm-sî 8 tiám chó-iū kàu-ūi. I the̍h-ki̍p 5 goe̍h hō͘ lâng sa-khì ê ang-sài Siarhei (Сяргей), pēng-chhiáⁿ sêng-lo̍k ē kí-hêng sin ê, oân-choân kong-chèng ê soán-kí, kí-hêng hiàn-hoat kong-tâu, chhú-siau hiān-jīm chóng-thóng Lukashenko (Алякса́ндар Рыго́равіч Лукашэ́нка) chū 1995 nî í-lâi hoat-pò͘ ê só͘-ū siu-chèng-àn. I pài-thok ta̍k-ke kā i chi-chhî, koh te̍k-pia̍t chhiáⁿ soán-bîn tiàm tâu-phiò ji̍t ài chhut-lâi tâu-phiò. Maria Kalesnikava (Мария Калесникава) kah Veranika Tsapkala mā-ū hoat-giân, chêng-chiá sī hông tāi-pó͘ pēng-chhiáⁿ hông kìm-chí chham-ka soán-kí ê Viktar Babaryka (Віктар Бабарыка) ê kèng-soán oa̍h-tāng hū-chek-jîn; hiō-chiá sī Pe̍h-gô-lô-su chiâm-chāi ê chóng-thóng hāu-soán-jîn Valery Tsepkalo (Валерый Цапкала) ê bó͘, put-jî-kò in ang í-keng ùi kai kok thoat-cháu-lī ah.

Tī oa̍h-tāng chìn-chêng tāi-iok chi̍t-kang lāi, Pe̍h-gô-lô-su Kiōng-hô-kok Kok-ka An-choân Úi-oân-hōe (白俄羅斯共和國國家安全委員會) lia̍h-tio̍h 33 ūi Gô-lô-su lâng, kóng in sī Gô-lô-su úi-jīm ê kò͘-iông-peng (僱傭兵), kì-chheng in chún-pī beh cho͘-chit kah soán-kí iú-koan ê "khióng-pò͘ chú-gī". Chèng-hú mā tī chi̍p-hōe kî-kan ke-thiⁿ pó-an chhò͘-si.

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]

Gōa-pō͘ bāng liān[edit | edit source]


圖片來自:Homoatrox

圖片來自:Homoatrox
Tô͘ tiong âng–pe̍h–âng ê kî-á sī pe̍h-gô-lô-su 1991 nî–1995 nî ê koaⁿ-hong kî-chì, mā sī hoán-tùi hiān-jīm chóng-thóng Lô͘-khá-sin-kho (Lukashenko) ê piau-chì.
圖片來自:Homoatrox

圖片來自:Homoatrox

圖片來自:Homoatrox

圖片來自:Homoatrox

圖片來自:Homoatrox


Bookmark-new.svg